De werkende ouder krijgt kort de gelegenheid om opvang te regelen voor het kind. Dat heet calamiteitenverlof. Er staat ongeveer één dag voor, en de werkgever is verplicht over die dag het salaris door te betalen. Mocht langer nodig zijn om opvang te vinden, dan moeten snipperdagen worden opgenomen of onbetaald verlof.

Als het kind ziek thuis is, waarbij de ouder de enige is die ervoor kan zorgen, dan geldt mogelijk het kortdurend zorgverlof. Dat duurt maximaal twee weken en er wordt 70% doorbetaald.

Als geen structurele opvang wordt gevonden tijdens de sluiting, dan is thuiswerken misschien een optie. Werkgevers zijn immers ook opgeroepen om werknemers zoveel mogelijk te laten thuiswerken.

Als thuiswerken in de betreffende functie niet mogelijk is, en de ouder vanwege het kind niet naar het werk kan. Wat dan?

  • De ouder moet in principe voor de hele schoolsluiting vakantiedagen of onbetaald verlof opnemen.
  • De werkgever kan besluiten onverplicht het salaris gedeeltelijk door te betalen totdat de situatie voorbij is.
  • Of afspreken: nu niet werken, wel volledig doorbetalen, later in het jaar inhalen.
  • Wie weet komt de overheid deze groep financieel tegemoet.

Dit bericht is samengesteld en geschreven door Hans Kamerbeek, advocaat bij Kamerbeek Advocaten en dit bericht is met zijn toestemming geplaatst.