• Moet werkgever iets doen?
  Medewerkers informeren over symptomen, wijzen op hygiënevoorschriften, zorgen voor een veilige werkomgeving.
 • Mag werknemer thuisblijven uit vrees voor besmetting?
  Nee, behalve als er goede grond is voor die vrees.
 • Wat als werknemer meldt dat hij klachten heeft?
  Telefonisch contact laten hebben met een arts. Instructies GGD opvolgen.
 • Als scholen sluiten en het kind moet worden opgevangen, heeft werknemer dan recht op loon?
  Ja, voor korte duur, om opvang elders te regelen.
 • En daarna?
  Verlof opnemen in overleg met werkgever, meestal onbetaald.
 • Wat moet je doen met een werknemer in een risicogebied? Beschermingsmaatregelen treffen en laten opvolgen. Mogelijk terughalen.
 • Als werknemer tijdens zijn vakantie besmet raakt?
  Dan zijn het geen vakantiedagen meer maar ziektedagen.
 • Als werknemer in quarantaine moet, heeft hij dan recht op loon?
  Ja.
 • Mag werknemer quarantaine of medisch onderzoek weigeren?
  Ja, maar niet als hij een groot gevaar vormt en het door een rechter wordt opgelegd.
 • Kan werkgever werktijdverkorting aanvragen?
  Als aan de voorwaarden van het Ministerie van SWZ is voldaan, kan WTV en is er recht op WW.
 • Kan WTV ook voor oproepkrachten, uitzendkrachten?
  Nee.

Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Dit bericht is samengesteld en geschreven door Hans Kamerbeek, advocaat bij Kamerbeek Advocaten en dit bericht is met zijn toestemming geplaatst.