Ondernemers in de door het coronavirus getroffen sectoren kunnen een aanvullende belastingvrije tegemoetkoming krijgen om hun vaste kosten te betalen.  De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 20.000 voor de periode 1 juni t/m 31 augustus. Ondernemers die ook in aanmerking kwamen voor de eerdere TOGS regeling (eenmalig € 4.000) kunnen aanspraak maken op de TVL-regeling als zij aan de voorwaarden voldoen. De sectoren die in aanmerking voor de TOGS en TVL regelingen staan op de lijst van vastgestelde SBI-codes.

De TVL tegemoetkoming is afhankelijk van de grootte van het bedrijf (maximaal 250 werknemers), de hoogte van de vaste kosten en de omzetdaling. De loonkosten tellen niet mee als vaste kosten, omdat de loonkosten in de NOW-regeling worden gecompenseerd. Er moet sprake van minimaal 30% omzetverlies. De hoogte van de tegemoetkoming wordt per sector uitgewerkt en is een aan omzetverlies gerelateerd percentage van de vaste kosten. Aanvragen kan naar verwachting halverwege juni bij RVO. De regeling wordt de komende weken nader uitgewerkt. Zodra er meer bekend is, zullen we dit met een update delen.

Bron: FLOW accountants