Na de NOW 1.0 en 2.0 regelingen is er een NOW 3.0 regeling. De NOW 3.0 voorziet in een gedeeltelijke loonkostencompensatie van een onderneming als er sprake is van tenminste 20% omzetverlies, en vanaf 1 januari 2021 van tenminste 30% omzetverlies.

Drie tijdvakken
De NOW 3.0 is onderverdeeld in 3 tijdvakken van ieder 3 maanden. Het eerste tijdvak loopt van oktober – december 2020, het tweede tijdvak van januari – maart 2021 en het derde tijdvak van april – juni 2021. De subsidie moet per tijdvak worden aangevraagd. De systematiek van deze regeling is grotendeels gelijk aan de eerdere regelingen. Er zijn ook een aantal verschillen. We zetten de regeling in hoofdlijnen op een rij voor je.

Hoogte vergoeding
De hoogte van de tegemoetkoming blijft afhankelijk van de omzetdaling. In de eerdere NOW-regelingen werd maximaal 90% van de loonkosten vergoedt. Dat percentage wordt afgebouwd in NOW 3.0. Het eerste tijdvak heeft een vergoedingspercentage van 80%, het tweede tijdvak 70% en het derde tijdvak 60%. De opslag voor werkgeverslasten (vakantiegeld, pensioenpremie en sociale verzekeringspremies) blijft ongewijzigd op 40%.

Omzetdaling
De omzetdaling per NOW 3.0 tijdvak wordt opnieuw bepaald door een kwart van de 2019 omzet te vergelijken met de omzet in een door de werkgever te kiezen periode van 3 maanden. Daarbij is het van belang dat deze omzet meetperiode aansluit op een eerder gekozen meetperiode uit NOW 2.0. De periode waarover je subsidie ontvangt en de periode waarover de omzetdaling wordt gemeten zijn dus niet per definitie aan elkaar gelijk.

Loonsom afbouwen
Om het voorschot van de NOW-subsidie te bepalen wordt gekeken naar de loonsom over juni 2020. In NOW 3.0 is het mogelijk om de loonsom geleidelijk te laten dalen zonder dat de subsidie wordt gekort. In de NOW 1.0 en 2.0 had een dalende loonsom een negatief effect op de definitieve hoogte van de NOW-subsidie. In NOW 3.0 krijgen werkgevers de mogelijkheid de loonsom tijdens de subsidieperiode met een bepaald percentage te laten dalen ten opzichte van de loonsom in juni 2020. In het eerste tijdvak blijft een daling van de loonsom van 10% zonder gevolgen, in het tweede tijdvak is dat 15% en in het derde tijdvak 20%.

Scholing
De boodschap van deze afbouwende NOW 3.0 regeling is dat werkgevers de tijd en ruimte krijgen om zich aan te passen aan de economische realiteit. Binnen dit steunpakket is er ook geld beschikbaar gesteld om werknemers om te scholen en van werk naar werk te begeleiden. Werkgevers die gebruik maken van NOW 3.0 hebben een inspanningsverplichting om werknemers bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen te begeleiden naar een nieuwe baan. Als dat niet gebeurt wordt de NOW-subsidie met 5% gekort.

Verbod op winstuitkeringen en bonussen
Een bedrijf dat gebruikt maakt van NOW 3.0 mag in 2020 en 2021 geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

Aanvragen
Het eerste tijdvak van NOW 3.0 gaat in op 1 oktober 2020 en moet bij UWV worden aangevraagd tussen 16 november en 13 december (streefdatum).

Bron: Flow accountants