Maart 2020. Ineens leek de wereld even stil te staan door de uitbraak van COVID-19. Met een volledige / intelligente lockdown tot gevolg. Veel mensen raakten besmet met het virus. Waar sommige niet of nauwelijks last hadden, was dat voor anderen heel anders. De ziekenhuizen en vooral de ic’s lagen overvol. We zijn inmiddels drie maanden verder. Hoe is het nu met die mensen? Want het feit dat het medisch personeel eindelijk weer wat rust heeft gekregen, zegt niets over de patiënten die op de ic zijn behandeld. Re-integratie na een ic-opname kan een lange tijd in beslag nemen. En dat heeft alles te maken met PICS; het Post Intensive Care Syndroom.

Helft ic-patiënten krijgt PICS
Nederland neemt jaarlijks ruim 80.000 ic-patiënten op. Geschat wordt, dat de helft van deze patiënten PICS krijgt. PICS bestaat uit lichamelijke, cognitieve en psychische problemen. Naast de problemen, waardoor iemand op de ic terecht kwam, houden ze dus ook klachten over aan de opname. In sommige gevallen wordt dit al tijdens de opname opgemerkt, maar vaker wordt het gezien als ‘vage klachten’. Spierkracht die afneemt, geheugenverlies of angst zijn hier veelvoorkomende voorbeelden van.

‘Vage klachten’
Een van de lichamelijke problemen is ic-verworven spierzwakte. Dit komt vooral voor bij patiënten die aan de beademing hebben gelegen. Coronapatiënten vallen in deze doelgroep. Het is dus goed om te beseffen dat herstel van deze medewerkers langer kan duren, dan bij een ‘thuisquarantaine’. In een later stadium kunnen er echter meer klachten optreden. Het is dan fijn als je hier als werkgever vanaf weet en mee om kunt gaan.

Wat kunnen de gevolgen op lange termijn zijn?

  • Niet de juiste woorden kunnen vinden
  • Moeite met het opnemen en verwerken van informatie
  • Vergeetachtig
  • Neerslachtig of zelfs depressief
  • Vermoeidheid
  • Kortademig


Blijf in gesprek

Ook al is het voor veel medewerkers die een ic-opname achter de rug hebben niet mogelijk om op korte termijn weer aan het werk te gaan, er moet wel een re-integratieplan gemaakt worden. Betrek hier de bedrijfsarts bij. Deze kan bepalen of je medewerker juiste behandeling heeft, een multidisciplinair team samenstellen om te werken aan het herstel en kijken wat de belastbaarheid van medewerker is. Hoe lang het herstel gaat duren is nog lastig te zeggen.

Eens een corona-patiënt, altijd een corona-patiënt?
In dit artikel hebben we ons vooral gericht op re-integratie van corona-patiënten ná ic-opname. Toch zien we in de praktijk dat de klachten ook lang aan kunnen houden bij mensen die niet zijn opgenomen, maar wel positief testen op het virus. We kunnen daarom stellen dat iedereen de klachten anders ervaart en dat beperkingen, sommige blijvend, voor iedereen anders zullen zijn. Het heeft niets te maken met de conditie van personen (zelfs marathonlopers zijn buiten adem dan). Het advies dat we, ook hierbij, geven is: blijf met elkaar in gesprek, neem de klachten serieus en stel het plan bij waar nodig.