De overheid heeft een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 toegezegd. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor een specifieke groep ondernemers uit getroffen sectoren die schade lijden door de maatregelen rond het coronavirus. De regeling is bekend als TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19). De regeling is speciaal voor ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met de vastgestelde SBI-codes. SBI staat voor ‘Standaard Bedrijfs Indeling’ en dat is op het KvK uittreksel van jouw onderneming terug te vinden. De onderneming moet op 15 maart 2020 met deze hoofdactiviteit ingeschreven staan in het handelsregister.

Op 30 maart 2020 is besloten om deze regeling uit te breiden voor ondernemers uit de non-food sector, veelal winkels. Dat betekent dat bloemisten die aan de voorwaarden voldoen en de juiste SBI-code hebben in aanmerking kunnen komen. De SBI codes die in aanmerking komen zijn te vinden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: overzicht SBI codes

Voorwaarden
De regeling kent een aantal voorwaarden. Check de website van RVO voor alle voorwaarden
Twee voorwaarden noemen we even apart:

  • Je verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies te verwachten van ten minste € 4.000.
  • Je verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten te verwachten. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.

Er wordt achteraf gecontroleerd of de tegemoetkoming terecht is verstrekt. Als blijkt dat dit ten onrechte heeft plaatsgevonden, dan wordt het bedrag teruggevorderd. Dat kan tot 5 jaar na uitbetaling.

Hoe aanvragen
De aanvraag kan alleen online. Als je van mening bent dat je aan de voorwaarden voldoet kun je een aanvraag doen via deze link.
Je hebt daarvoor nodig een Digid of eHerkenningsmiddel nodig en het kvk nummer en SBI-code van de hoofdactiviteit van jouw onderneming.

En daarna
Op dit moment gaat men ervan uit dat er binnen 2 weken een besluit over de aanvraag genomen kan worden. En dat de uitbetaling binnen een paar werkdagen zal plaatsvinden. De website waar de regeling aangevraagd kan worden wordt drukbezocht, en is daardoor niet altijd bereikbaar.
Nogmaals denk je dat je aan de voorwaarden van deze regeling voldoet? Neem gerust contact met ons op zodat we het proces samen kunnen doornemen, en je eventueel kunnen helpen bij een aanvraag.