Naast de NOW is ook de TVL 1.0 regeling, die gold voor de maanden juni – september 2020, verlengd naar een TVL 2.0 die tot met juni 2021 loopt.

De regeling
De TVL-regeling voorziet in een tegemoetkoming voor vaste lasten van MKB-bedrijven die tenminste 30% omzetverlies hebben als gevolg van de coronacrisis. De hoogte van de tegemoetkoming is per sector (op basis van SBI-code) uitgewerkt en is een aan omzetverlies gerelateerd percentage van de vaste lasten. De tegemoetkoming is dus een per sector vastgesteld percentage. Daarvan wordt 50% gecompenseerd.

Tijdvak
TVL 2.0 is opgedeeld in 3 tijdvakken van 3 maanden. Het eerste tijdvak loopt van oktober – december 2020, het tweede tijdvak van januari – maart 2021 en het derde tijdvak van april – juni 2021. De subsidie moet per tijdvak worden aangevraagd.

Doelgroep
De TVL-subsidie is voor MKB-bedrijven met maximaal 250 werknemers, waarbij meer dan 30% omzetverlies wordt geleden, en waarbij de SBI-code van de onderneming op de lijst met aangewezen SBI-codes is opgenomen. Een uitzondering hierop is het tijdvak oktober – december 2020. Voor dit tijdvak staat de TVL 2.0 open voor alle SBI-codes.

Hoogte subsidie en vaste lasten
De subsidie bedraagt minimaal € 750 en maximaal € 90.000 per tijdvak van 3 maanden. Op basis van de kwartaalomzet in 2019 en het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort, moet het bedrijf minimaal € 3.000 euro vaste lasten per kwartaal hebben.

De berekening van de TVL 2.0 is als volgt: Normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten SBI in % x 50%= hoogte subsidie.

Voor het begrip ‘normale omzet’ wordt gekeken naar de omzet van het desbetreffende kwartaal in 2019 volgens de btw-aangifte. Om de omzetdaling in oktober – december 2020 vast te stellen wordt de omzet in dit kwartaal van 2020 vergeleken met de omzet volgens de btw-aangifte over het 4e kwartaal 2019. De adviestool op de website van RVO zal binnenkort beschikbaar zijn voor het berekenen van TVL-subsidie over het tijdvak oktober – december 2020.

Overige voorwaarden
Verder moet het bedrijf op 15 maart 2020 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn geregistreerd. En moet minimaal één vestiging van het bedrijf een ander adres hebben dan het privéadres van de eigenaar. Of de vestiging moet los staan van de privéwoning en een eigen opgang of toegang hebben. Voor een aantal SBI-codes is hier weer een uitzondering op gemaakt.

Extra tegemoetkoming
Voor bedrijven uit de evenementenbranche en de horecasector worden extra maatregelen uitgewerkt.

Aanvragen
Het eerste tijdvak van TVL 2.0 gaat in op 1 oktober 2020 en moet bij RVO worden aangevraagd tussen medio november en 29 januari 2021.

Bron: Flow accountants