De bestaande regeling waarbij zelfstandig ondernemers inkomensondersteuning kunnen krijgen tot aan het sociaal minimum is opnieuw verlengd. Inmiddels is er TOZO-3.

De regeling
In deze regeling wordt het inkomen van ondernemers aangevuld tot maximaal € 1.050 per maand voor alleenstaanden of € 1.500 voor gezinnen. Het doel van deze TOZO-regeling is inkomensondersteuning bieden in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Ondernemers die een beroep willen doen op de regeling kunnen daarvoor terecht bij de gemeente waar zij staan ingeschreven.

Tijdvak
TOZO-3 loopt van oktober 2020 – maart 2021. Daarna komt er ook nog een TOZO-4 van april 2021 – juni 2021. Daarover wordt begin 2021 meer bekend gemaakt.

Partnertoets en beschikbare geldmiddelen toets
Bij TOZO-3 wordt net als bij TOZO-2 het inkomen van de partner meegeteld om te bepalen of het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt. Als dat het geval is dan bestaat geen recht op de TOZO-3 uitkering. Vanaf 1 april 2021 (dus vanaf TOZO-4) wordt een toets op beschikbare geldmiddelen uitgevoerd. Ondernemers met meer dan € 46.520 aan direct beschikbare geldmiddelen komen dan niet langer in aanmerking voor de TOZO-uitkering.

Aanvragen
TOZO-3 moet bij de gemeente worden aangevraagd. Zie hiervoor ook deze website. In november 2020 kan TOZO-3 nog met terugwerkende kracht naar 1 oktober worden aangevraagd. Vanaf 1 december vervalt de terugwerkende kracht en vangt de TOZO-uitkering aan in de maand waarin de aanvraag wordt gedaan.

Bron: Flow accountants