De bestaande regeling om gedurende 3 maanden bijzonder uitstel van betaling te vragen voor meerdere belastingsoorten tegelijk wordt verlengd tot 1 september 2020. Deze 3 maanden uitstel kan digitaal of per brief worden aangevraagd en geldt voor drie maanden vanaf de datum van het uitstelverzoek.

Uitstel voor langer dan 3 maanden is ook mogelijk, maar uitsluitend per brief. Als het totaal van de openstaande belastingaanslagen lager is dan € 20.000 moet in deze brief een toelichting worden gegeven op de omstandigheden van de onderneming, de gevolgen van het coronavirus en de mate van omzetdaling. Als de totale schuld hoger is dan € 20.000 is een verklaring van een derde-deskundige noodzakelijk. Deze deskundige moet aannemelijk maken dat er betalingsproblemen zijn en dat deze zijn ontstaan vanwege het coronavirus. Daarnaast moet er een liquiditeitsprognose worden versterkt.

Bron: FLOW accountants