Wist je dat het nog tot 31 december 2020 mogelijk is om bijzonder uitstel van belasting aan te vragen? Of reeds verleend uitstel te verlengen? Er wordt dan uitstel verleend tot 1 januari 2021. Volgens de huidige berichten moet de reguliere belastingafdracht in januari 2021 weer worden hervat. De opgebouwde belastingschuld kan in 36 maanden worden afgelost met ingang van 1 juli 2021.

Eerste uitstelverzoek
Als je nog niet eerder uitstel hebt aangevraagd dan kan met 1 uitstelverzoek direct uitstel worden aangevraagd voor meerdere belastingsoorten tegelijk. Dit uitstel kan digitaal via de website van de Belastingdienst of per brief worden aangevraagd.

Verzoek verlenging
Bij een verzoek om het uitstel te verlengen gelden extra voorwaarden. Bij een belastingschuld lager dan € 20.000 moeten bewijsstukken worden aangeleverd waaruit de omzetdaling blijkt. Bij een belastingschuld van meer dan € 20.000 moet een verklaring van een derde deskundige worden overlegd waarin deze bevestigt dat de betalingsproblemen het gevolg zijn van de coronacrisis en dat de opgestelde liquiditeitsprognose van de ondernemer plausibel is.

Bron: Flow accountants