De bestaande regeling waarbij zelfstandig ondernemers inkomensondersteuning kunnen krijgen tot aan het sociaal minimum wordt verlengd tot en met 31 augustus 2020. In deze regeling wordt het inkomen van ondernemers aangevuld tot maximaal € 1.050 per maand voor alleenstaanden of € 1.500 voor gezinnen. Het doel van deze TOZO-regeling (tijdelijke overbruggingsmaatregel zelfstandig ondernemers) is het vergroten van de kans dat zelfstandig ondernemers hun bedrijf kunnen voorzetten.

TOZO 2 kan vanaf 1 juni tot en met 31 augustus worden aangevraagd bij de gemeente waar de ondernemer woont. TOZO 2 is voor ondernemers die nog geen gebruik hebben gemaakt van TOZO 1, of voor ondernemers die hun eerste aanvraag willen verlengen. Anders dan in TOZO 1, heeft de verlengde regeling wel een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Net als bij TOZO 1 heeft TOZO 2 geen vermogenstoets en er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van de onderneming.

Ondersteuning blijft ook mogelijk in de vorm van een lening (maximaal €10.157 voor TOZO 1 als TOZO 2 gezamenlijk) voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Zelfstandig ondernemers wordt in TOZO 2 wel gevraagd om te verklaren dat er bij hun bedrijf geen sprake is van surseance van betaling of dat het bedrijf in een staat van faillissement verkeert.

Bron: FLOW accountants