Een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is verplichte kost voor werkgevers in alle sectoren en in alle tijden. Zo ook in Corona tijd. Of misschien wel liever: juist in deze tijd. Het zegt immers iets over hoe goed je op de hoogte bent van de risico’s binnen je organisatie. En wat je eraan doet, wanneer die risico’s waarheid worden. Op de werkvloer of op de thuiswerkplek. Tijd om je RI&E op orde te hebben. Dat is niet alleen fijn in tijden van nood, maar ook verplichte kost volgens de arbowet. Extra stimulans: wie geen actuele RI&E heeft, loopt het risico een boete te krijgen. En die kunnen fors oplopen.

Dat nog niet elke werkgever zich bewust is van wat de RI&E inhoudt en wat er van hen verwacht wordt, blijkt uit een recent onderzoek dat het ministerie van SZW uitvoerde. Hoog tijd dus om een campagne op poten te zetten en werkgevers te helpen bij het opstellen van de RI&E.

Een actuele RI&E in 7 stappen!

 • Stap 1: Inventariseer de risico’s in je bedrijf
  Inventariseer de belangrijkste risico’s voor je bedrijf en beschrijf deze. Een manier om dat te doen is door werk risico’s in te delen naar risico-soorten zoals gevaarlijk werk, emotionele belasting en omgevingsfactoren. Betrek je medewerkers bij deze inventarisatie.
 • Stap 2: Evalueer en prioriteer de risico’s
  Vergelijk alle risico’s en rangschik deze van groot naar klein. Evalueer per risico: (1) welke functies/medewerkers met het risico te maken hebben, (2) hoe vaak en (3) hoe groot de gevolgen zijn als het misgaat. Houd er rekening mee dat risico’s per locatie of bedrijfsonderdeel kunnen verschillen.
 • Stap 3: Stel een Plan van Aanpak op
  Leg vast met welke maatregelen de risico’s beheerst kunnen worden. Bepaal ook wie de maatregelen gaat nemen en binnen welke termijn.
 • Stap 4: Toetsen van uw RI&E
  Laat je RI&E (inclusief plan van aanpak) toetsen door een gecertificeerde arbodienst of Arbo deskundige. Het is mogelijk dat je naar aanleiding van dit deskundige advies de RI&E nog moet aanpassen. Wie jouw RI&E toetst is afhankelijk van het arbodienstverleningscontract dat je hebt. Elk bedrijf moet zo’n contract hebben. Werk je met minder dan 25 medewerkers? Dan kan het zijn dat je RI&E niet getoetst hoeft te worden. Of dit voor jou geldt, kun je hier controleren.
 • Stap 5: Bespreek de RI&E binnen uw bedrijf
  Heeft je bedrijf een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging? Dan heeft deze instemmingsrecht op de RI&E zowel bij de wijze van uitvoering als het vaststellen van het Plan van Aanpak.
 • Stap 6: Aan de slag!
  Je kunt nu aan de slag met het implementeren van risico-beperkende maatregelen. Geef de preventiemedewerker ook de middelen en tijd om dit serieus op te kunnen pakken.
 • Stap 7: Evalueren en bijstellen
  Houd je RI&E actueel. Er wordt weleens gezegd dat het een ‘levend document’ is. Daarmee wordt bedoeld dat veranderingen of gebeurtenissen in je bedrijf kunnen leiden tot nieuwe inzichten over de risico’s in het bedrijf of de prioriteiten. Wanneer dat het geval is, moet de RI&E bijgesteld worden.