Iedereen kent de term persoonlijke hygiëne wel; je wassen, tandenpoetsen, schone kleding aantrekken en je omgeving schoonhouden. En zoals je dit thuis doet, zouden we dit ook op het werk moeten doen. Dat dit niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid is, blijkt uit het bestaansrecht van PRISMA Arbozorg. Ronald Hoevers heeft dit bedrijf opgericht samen met Ronald Kuijn en helpt organisaties als gecertificeerd arbeidshygiënist.

Wat doe jij precies Ronald?
“Als arbeidshygiënist, ben ik één van de vier kerndeskundigen binnen de Arbowet en een arbodienst. Ik onderzoek hoe het met de werkomgeving is gesteld die van invloed is op de gezondheid van medewerkers op langere termijn. Denk hierbij aan blootstelling aan gevaarlijke stoffen, geluid, werkklimaat, maar ook de inrichting van een werkplek. In de praktijk zijn de onderdelen waar ik onderzoek naar doe niet direct de risico’s waar men vooraf bij stilstaat. Toch zijn ze essentieel in het gezond en duurzaam inzetbaar houden van je mensen.”

Heeft het prioriteit bij bedrijven?
“Dat ligt aan de omvang en ambitie van een organisatie. Zoals je zelf zal begrijpen, ligt de focus van 500+ organisaties op andere zaken dan die van het MKB met 5 medewerkers. Mijn uitdaging is bij die laatste groep dan ook vooral het bieden van inzicht in de risico’s, de juiste prioritering aanbrengen en praktisch advies geven. Wij worden vooral projectmatig ingehuurd. Dat kan, als arbeidshygiënist, zijn voor een algemene RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie), maar ook voor de genoemde nadere blootstellingsonderzoeken.”

Ik hoor prioriteiten en focus, zijn het verplichtingen?
“Uiteraard. De RI&E is verplicht voor een organisatie vanaf het moment dat je één medewerker hebt. Toch zien we in praktijk vaak dat er bij kleinere bedrijven nog geen focus op ligt. Ter indicatie: maar ongeveer 50% van alle bedrijven heeft een actuele RI&E. Dat percentage is betrekkelijk laag, omdat hierin ook deze kleine bedrijven meetellen. Op zich is het begrijpelijk dat zij hier minder aandacht voor hebben, want als kleine organisatie krijg je veel (overheidsverplichtingen) voor je kiezen. De verplichtingen uit de Arbowet zijn hier slechts enkele van. Voor de RI&E zijn (gratis) instrumenten beschikbaar, die je kunnen helpen om aan de verplichtingen te voldoen. Maar ook jouw arbodienst kan je helpen als je de tijd of kennis niet of onvoldoende hebt: dat vergt dan wel een investering.”

Een onderzoek en advies van jou is toch ook een investering in de mensen?
“Absoluut. Het is een investering in je bedrijf, maar ook in de gezondheid van jouw mensen. Het is er echter wel een voor de lange termijn. Om die reden haal ik de volgende cijfers er met enige regelmaat bij: in Nederland sterven jaarlijks zo’n 90 mensen op het werk door een arbeidsongeval. Jaarlijks overlijden zo’n 3.500 tot 4.000 mensen eerder ten gevolge van een slechte arbeidshygiëne: blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Dat kerstcadeau lijkt dus in eerste instantie een goed idee, maar inzicht en focus op de risico’s voor de gezondheid van je medewerkers op lange termijn is veel nobeler.”

Dat zijn serieuze cijfers
“Dat klopt. De laatste tijd is er in het nieuws veel aandacht geweest voor blootstelling aan gevaarlijke stoffen zoals Chroom-6, PFAS, stikstofoxide en kwartsstof. Dat is aan de ene kant mooi, maar anderzijds zie ik juist door deze berichten dat er nog veel te winnen valt als het aankomt op de inzet van arbeidshygiëne in een bedrijf.”

Welk advies zou je mee willen geven aan bedrijven die hier nu over na gaan denken?
“Bij krapte op de arbeidsmarkt zie je dat medewerkers kiezen voor bedrijven die niet alleen goed betalen, maar ook maximaal investeren in de gezondheid, ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Investeren in een veilige en gezonde werkplek is daar een onlosmakelijk onderdeel van.
Mijn advies zou zijn: zorg dat je inzicht krijgt in jouw arbeidsrisico’s, pak deze structureel aan en laat duidelijk naar buiten zien dat jouw organisatie écht ‘werk maakt’ van gezond en veilig werken.”