Vanwege Corona worden bedrijven geconfronteerd met opgelegde beperkingen en proberen hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Er is op dit moment ook nog veel onduidelijk, waardoor maatregelen nemen soms lastig is. Nu we echter nog volop in coronatijd zitten, rijst de vraag: is jouw RI&E nog wel actueel?

*

Gewijzigde situatie
Het antwoord is in de meeste gevallen waarschijnlijk ‘Nee’. Jouw (getoetste) RI&E en die van vele andere bedrijven is er een van de periode voor de pandemie van het Coronavirus. De uitbraak van het coronavirus en de daaropvolgende maatregelen van de overheid, hebben invloed op veel verschillende factoren. Zowel op veiligheid als gezondheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan werkplekinrichting, thuis werken, BHV-organisatie, binnenklimaat (installatie), voorlichting en instructie, verantwoordelijkheid voor derden en psychosociale arbeidsbelasting.

Bijlage RI&E
Om de actualiteit op het gebied van biologische agentia, waar virussen onder vallen, in de RI&E op orde te brengen heeft een van onze samenwerkingspartners een Coronavirus addendum op de RI&E ontwikkeld. In deze bijlage zijn de, op basis van de huidige kennis, mogelijke risicofactoren die tot besmetting kunnen leiden, opgenomen. Daarnaast is er ook aandacht voor beleidsaspecten t.a.v. een virusuitbraak. Want, hoe graag we ook willen dat het niet meer gebeurt: better be safe then sorry.

Checklist Pandemie
Daarover gesproken: wij hebben een tijd geleden een vragenlijst Pandemie opgesteld. We hopen natuurlijk niet dat er sprake zal zijn van een 2de golf. Maar een toekomstige pandemie is niet onwaarschijnlijk. Ongeacht of dit nu een familielid van SARS of een ander virus is. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Onder ons motto ‘Samen beter worden’ willen we deze lijst kosteloos delen met klanten die geen licentie hebben op onze digitale RIE. Deze lijst is niet onuitputtelijk maar kan je helpen navigeren/ voorbereiden op toekomstige uitbraken. Het staat je vrij om deze uit te breiden. Door de huidige versoepeling, zul je over veel zaken al nagedacht hebben. Deze lijst is dan een mooie check. Zijn er zaken die nog niet aan de orde zijn gekomen, dan kan deze lijst helpen om hiaten op te vullen en structuur aan te brengen.
Onderwerpen die aanbod komen zijn:

 • Voorbereiding en onderhoud
 • Bedrijfscontinuïteit
 • Financiën
 • Crisisorganisatie
 • Voorlichting en communicatie
 • Beperking van de besmetting
 • Personeelsbeleid
 • Bedrijfsvoering
 • Beoordeling bestaand beleid
 • Preventie en beheersing
 • Organisatorische en hygiënische maatregelen
 • Evaluatie; aandachts- en leerpunten.

Wil jij dat jouw RI&E weer compleet en actueel is? Laat ons dit weten en een van onze samenwerkende kerndeskundigen zal met je afstemmen hoe zij je hierbij kunnen ondersteunen.

* Deze checklist is een aanvulling op jullie huidige RI&E. Dit betekent dat de aspecten uit het reguliere arbobeleid die raakvlakken hebben met de infectiepreventie van het coronavirus niet aan bod komen. Deze checklist is opgesteld in de veronderstelling dat de basis RI&E aanwezig is of dat je zicht hebt op de verbeterpunten.