Als preventie medewerker wil je natuurlijk precies weten aan welke risico’s je collega’s en jij worden blootgesteld. Daarnaast is het prettig als je weet hoe je deze risico’s op effectieve en efficiënte wijze kunt beperken. De Risico Inventarisatie en- Evaluatie (RI&E) is het startpunt en vormt het fundament hiervoor. Als je dan toch bezig bent, is het wellicht ook een goed moment om een kritisch te kijken naar de RI&E. Zeker met het oog op de nieuwe Arbowetgeving. In artikel 13 van de Arbowet staat dat een werkgever zich moet laten bijstaan door een of meer deskundige werknemers op het gebied van preventie en bescherming. Het opstellen van de RI&E is een van de belangrijkste taken van de preventiemedewerker. Hoe zorg je voor een goed fundament? En hoe zorg je ervoor dat deze actueel blijft?

RI&E aanwezig?
Heb je nog geen RI&E? Hoog tijd om er een op te stellen! Diverse branches hebben hun eigen arbo-catalogus en via RIE.nl kun je gemakkelijk voor diverse branches een RI&E-instrument vinden.
Heb je wel een RI&E? Top! Controleer nog wel even de volgende zaken:

 • Wanneer opgesteld
 • Alle risico’s in beeld en geëvalueerd
 • Plan van aanpak aanwezig

RI&E Actueel?
Omstandigheden veranderen. In de Arbowet is ook opgenomen dat je RI&E altijd actueel moet zijn. Als de risico’s in je bedrijf veranderen, moet je de RI&E aanpassen. Herziening betekent overigens niet dat dat je alles opnieuw moet doen. Het gaat enkel om de onderdelen waarop de wijzigingen van toepassing zijn. Aanleidingen hiervoor kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Opgedane ervaringen geeft aanleiding dat je dingen in de RI&E kunt verbeteren
 • Werkmethoden binnen jouw organisatie zijn veranderd, waardoor ook de risico’s zijn gewijzigd
 • De werkomstandigheden zijn veranderd, wat andere risico’s met zich meebrengt
 • De stand van de wetenschap maakt andere, betere oplossingen voor risico’s mogelijk
 • De professionele dienstverlening biedt nu andere, betere oplossingen voor risico’s

Toetsing verplicht?
Het is wellicht fijn om te weten dat het uitvoeren van de RI&E los staat van het toetsen ervan. Bedrijven met maximaal 25 werknemers die voor het opstellen van de RI&E gebruik maken van een door het Steunpunt-RI&E erkend RI&E-instrument (groen logo), hoeven hun RI&E niet te laten toetsen.

Toetsing gedaan? Uitvoering Plan van Aanpak.
De gesignaleerde risico’s en de maatregelen om de risico’s op te lossen of te reduceren vormen de basis voor jouw plan van aanpak. Vervolgens koppel je de verantwoordelijke personen aan de acties en zorg je dat ze op tijd worden uitgevoerd. Meer is het niet.

We leggen je graag een denkbeeldig scenario voor. Stel….

 • Je hebt meer dan 50 à 100 werknemers
 • Verdeeld over meerdere vestigingen
 • Je hebt diverse werk- en bedrijfsprocessen een aantal werknemers werken op kantoor en anderen in de productie etc.
 • Er kan nogal eens wat voorkomen
 • Er zijn diverse collega’s met verschillende problemen bezig
 • Je hebt afdelingen, vestigingen of divisies die tegen dezelfde problemen aanlopen
 • En je weet dit misschien niet van elkaar

Herkenbaar? Hoe zorg je er in deze situatie voor dat je het overzicht behoud? In praktijk merken wij dat dit heel lastig is. Er wordt onnodig veel tijd verspilt aan het doorzoeken van relevante arbo-documenten in boekenkasten en digitale mappen. Hoog tijd voor een tool die je hierbij helpt!

Simpel en eenvoudig: de Digitale RI&E VSD
De digitale RI&E van VSD is zo’n tool. Wij hebben een innovatief online platform ontwikkeld, waarbij je de RI&E volledig zelf kunt maken en managen. Het zorgt voor borging (systematiek en beheersmaatregelen) en vormt een platform voor alle arbo- en preventiezaken en betrokkenen. De tool biedt inzicht in zaken die nog geregeld moeten worden en wat al uitgevoerd is. Er zijn actuele vragenlijsten beschikbaar die aansluiten op de branche-RI&E en Arbocatalogus van veel branches én is goedgekeurd door de arbeidsinspectie!

Hoe werkt het?
Je bepaalt wie voor welk deel van de organisatie verantwoordelijk is. Vervolgens voert elke betrokkene eenvoudig online de (maatwerk) vragenlijsten in, inventarisatie compleet. De vragen uit de vragenlijsten zijn per stuk voorzien van een toelichting die de invuller helpt bij het bepalen van het antwoord. De acties met de (maatwerk) oplossingen komen vervolgens automatisch in het Plan van Aanpak terecht. Ondertussen ontvangen je collega’s en jij een reminder via e-mail over de openstaande acties.

Deze online oplossing biedt organisaties de mogelijkheid om zelf accenten te leggen. De digitale RI&E van VSD voorziet in:

 een RI&E dossier met (maatwerk) vragenlijsten

 • beheersmaatregelen module, instelbare periodiek terugkerende acties
 • dossieropbouw, overzicht van afgeronde acties en daar aan gekoppelde bevindingen.
 • helpt om goed  werkgeverschap aan te tonen aan bijvoorbeeld auditoren en Inspectie SZW
 • een dynamisch plan van aanpak
 • een managementinformatie module
 • een ongevallen & incidenten module
 • een medewerker onderzoek module
 • een toetsing module
 • een (arbo) documenten beheer module
 • VCA module
 • BHV module
 • de App (beantwoorden van kleine vragenlijsten, melden ongeval / gevaarlijke situatie, communicatie BHV, fotograferen van specifieke situatie)

De tool wordt naast RI&E ook ingezet voor interne audit voor ISO/ OHSAS en HKZ. Denk je dat onze tool van onschatbare waarde is voor jouw organisatie? Of dat het in elk geval jouw werk een stuk aangenamer maakt? Wij komen graag langs om de mogelijkheden met je door te nemen.