Het staat zwart op wit in artikel 5 van de Arbowet: ‘Het maken van een RI&E is een verplichting voor iedere werkgever met personeel.’ Wie nog geen RI&E heeft opgesteld, loopt het risico een boete te ontvangen van de inspectie SZW. En die kunnen flink oplopen. Naast het feit dat jij hoogstwaarschijnlijk niet zit te wachten op een boete, kan een RI&E heel verhelderend werken voor je organisatie. Wat het is en wat het de organisatie op kan leveren, leggen wij graag aan je uit.

ELK WERK KENT RISICO’S
RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en Evaluatie en maakt jou en de organisatie bewust van mogelijke risico’s. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: elke werk brengt risico’s met zich mee. De één is beter zichtbaar dan de ander, maar daarom niet meer of minder belangrijk. Zo brengt het werken met machines of gevaarlijke stoffen risico’s met zich mee, maar de hele dag achter een beeldscherm werken ook. Wordt een medewerker ziek door een van de bedrijfsrisico’s, dan neemt de werkdruk toe. En ja; dat is weer een risico an sich.

IN VIER STAPPEN KLAAR
Hoog tijd om de balans op te maken dus. Het maken van een RI&E is niet heel ingewikkeld, maar vraagt wel om tijd en aandacht. Op basis van 4 stappen worden de risico’s en oplossingen vastgelegd. De eerste stap is het identificeren (1) van de risico’s aan de hand van vragenlijsten. Deze kunnen gaan over fysieke risico’s van het werk, psychosociale risico’s voor het personeel, hoe de organisatie van het werk geregeld is en vragen over de veiligheid van de werkplek en het bedrijf. [TIP: kijk op RIE.nl voor verschillende vragenlijsten]. Deze eerste stap kan je zelf uitvoeren óf uitbesteden aan een van de 4 kerndeskundigen.

OPLOSSINGEN BEDENKEN
Stap twee gaat over het beoordelen en prioriteren (2) van de risico’s. Hierbij geef je per geconstateerde risico aan, hoe groot de kans is dat het voorkomt en wat de gevolgen hiervan zijn. Wanneer je dit hebt gedaan, heb je overzichtelijk welke risico’s belangrijker zijn dan anderen. Vervolgens kom je dan bij stap drie: het actieplan (3). In dit plan bedenk en omschrijf je voor elk risico een SMART oplossing. Tijdrovend? Best wel. Je hoeft de oplossingen echter niet allemaal zelf te bedenken. In de loop der tijd zijn er namelijk de nodige ‘oplossingsboeken’ geschreven. Arbo catalogi genaamd. Hoe je invulling geeft aan gezond en veilig werken en invulling geeft aan de wettelijke normen, laat de Arbowet voor een groot deel aan jou en je medewerkers. In het actieplan moet om deze reden ook per risico worden aangegeven wie dit kan en gaat doen en wanneer dit wordt gedaan. Stap 2 en 3 kan je zelf uitvoeren óf uitbesteden aan een van de 4 kerndeskundigen.

EEN GEZONDE EN PRETTIGE OMGEVING
Eind goed, al goed? Bijna! Na het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van het actieplan moeten deze voorgelegd worden aan een gecertificeerde kerndeskundige (4). Deze persoon beoordeelt of de ingevulde RI&E compleet en betrouwbaar is. En of het plan uitgaat van de huidige stand van wetenschap en techniek. Op basis van hun bevindingen schrijven zij een advies aan de werkgever.

Nu het plan klaar en getoetst is, is het natuurlijk wel de bedoeling dat het ook wordt uitgevoerd. Op deze manier voorkom je niet alleen problemen, maar werk je bovendien aan een gezonde en prettige werkomgeving.

In de komende periode zullen we dieper ingaan op de verschillende arbeidsomstandigheden risico’s Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn o.a. psychosociale arbeidsbelasting (PSA), werken met gevaarlijke stoffen, fysieke (over)belasting, fysische factoren etc. Wil je op de hoogte gehouden worden? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!

Wat kan VSD doen voor jouw RI&E?
Je kan VSD naar wens inschakelen voor:

  • De gehele of gedeeltelijk uitvoering van de RI&E in jouw organisatie.
  • Het uitvoeren van de verplichte toets van de RI&E (niet verplicht voor bedrijven met maximaal 25 werknemers die gebruik maken van een erkend branche RI&E instrument).