Vanaf 1 juni mag iedereen zelf een test aanvragen. Anders dan de titel vermoed, wordt deze test niet door de medewerker zelf uitgevoerd, maar wel aangevraagd. En daar zit ook meteen het probleem voor veel werkgevers én bedrijfsartsen. Doordat de tests rechtstreeks worden aangevraagd door de medewerker, worden de bedrijfsarts en werkgever niet automatisch op de hoogte gesteld. Niet van het feit dat de test is aangevraagd, maar belangrijker nog: zij krijgen ook geen bericht over de uitslag. De grote vraag hierbij is dus:  hoe ga je daar mee om?

Niet 100% betrouwbaar
Het is vastgesteld dat de uitslag van deze tests niet 100% betrouwbaar zijn. Is je medewerker negatief getest, dan kan er dus wel degelijk sprake zijn van besmetting met COVID19. Bij een positieve test wordt er niet direct een bedje klaargemaakt in het ziekenhuis en ligt het dus volledig aan het inzicht van de medewerker hoe hier mee om te gaan. Natuurlijk zijn bepaalde maatregelen al genomen door het RIVM. Zij bepaalden het volgende:

  • Blijf thuis als je een of meer van deze klachten hebt: verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts of plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
  • Heb je ook koorts (temperatuur boven de 38 graden Celsius) en/of benauwdheid?
    Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als je 24 uur lang geen klachten hebt, mag je weer naar buiten.

Maak afspraken
Naast deze maatregelen moet je als werkgever een aanvullend ARBO beleid opstellen. Om als werkgever de volledige verantwoordelijkheid voor de omgang met dit virus aan de medewerker over te laten, vinden wij niet verantwoord. Maak dus afspraken. Blijf de richtlijnen van het RIVM volgen en maak aanvullingen op je huidige beleid. Voorbeelden voor aanvullend beleid zijn:

  • Hoe zijn je werkplekken ingericht?
  • Hoe ga je om met thuiswerken?
  • Welk hygiëneprotocol heb je ingericht?
  • Wat zijn je richtlijnen voor een positieve uitslag?
  • Hoe lang blijf je thuis?

Bedrijfsarts blijft eindverantwoordelijk
Is je medewerker positief of negatief getest, in beide gevallen verwijzen wij je graag naar de bedrijfsarts. Hij/Zij blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het medische aspect. De bedrijfsarts kan je vertellen welke verschillende fasen er zijn binnen het verloop van de ziekte, wat te doen bij besmettingen en wat de belastbaarheid is van medewerker.