Het is de Week van de RI&E, een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De bedoeling is om elke ondernemer met personeel te activeren om de arbeidsrisico’s binnen de organisatie in kaart te brengen. Een plan van aanpak kan vervolgens de risico’s verkleinen of zelfs wegnemen.

RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en Evaluatie en hierin breng je de arbeidsrisico’s van jouw medewerkers in kaart. Denk aan het werken met gevaarlijke stoffen en harde omgevingsgeluiden, maar ook aan de minder zichtbare risico’s zoals langdurig zitten of een hoge werkdruk. Met een goede RI&E op zak, voorkom je niet alleen een boete (een RI&E is verplicht), maar óók verzuim.

In 4 stappen naar een complete en betrouwbare RI&E

Nog geen RI&E? We staan voor je klaar met een helder 4-stappenplan.
1. Identificeer de risico’s, bijvoorbeeld aan de hand van vragenlijsten.
2. Beoordeel en prioriteer de risico’s.
3. Maak een actieplan met SMART oplossingen.
4. Toetsing: leg het plan voor aan een gecertificeerde deskundige.

In het artikel RI&E in 4 stappen leggen we deze stappen uitgebreider uit.

Hulp nodig?

Je kunt VSD inschakelen voor de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de RI&E in jouw organisatie of enkel voor het uitvoeren van de verplichte toets. Neem vandaag nog contact met ons op. Onze specialisten helpen je graag.