In de nieuwe Arbowet krijgt het thema preventie een meer centrale rol. Ook wordt de positie van de preventiemedewerker in de organisatie versterkt. Elke werkgever is verplicht om een preventiemedewerker aan te wijzen. De OR/PVT moet akkoord gaan met de benoeming. Wat is een preventiemedewerker eigenlijk?

Elk bedrijf kent risico’s, denk aan het werken met machines, omgaan met agressie, etc.. De risico’s verschillen per bedrijf, zijn er meer of grotere risico’s, dan vraagt het om een grotere inspanning om deze te voorkomen. Je bent als werkgever verplicht om ten minste één preventiemedewerker in dienst te hebben die zich richt op de veiligheid en gezondheid binnen jouw bedrijf.

Dus waaraan moet de preventiemedewerker in jouw organisatie voldoen?

De Arbowet geeft niet concreet aan hoeveel preventiemedewerkers er op een bepaalde bedrijfsomvang moeten zijn. Artikel 13 lid 4 van de Arbeidsomstandigheden Wet stelt dat de werkgever zoveel werknemers bijstand moet laten verlenen als de situatie vereist. Bij bedrijven tot 25 medewerkers mag de preventiemedewerker ook de directeur zijn.

De uitkomsten van de Risico Inventarisatie en – Evaluatie (RI&E) helpen je een inschatting te maken. De inzet van een preventiemedewerker is afhankelijk van de complexiteit van de taak. Er zijn 2 variabelen die daarbij van belang zijn: de omvang van jouw organisatie en de aard van de werkzaamheden (en daarmee de potentiële risico’s in het bedrijf).

inPreventie, het kennisplatform voor preventie medewerkers heeft onder andere op basis van onderzoek van TNO een digitale quickscan ontwikkeld. Aan de hand van de bedrijfsgrootte, branche en risico’s wordt een indicatie gegeven van het profiel van de preventiemedewerker voor jouw bedrijf.

Je krijgt advies over:

  • de basis taken van de preventiemedewerker;
  • de benodigde kennis, vaardigheden en competenties;
  • een indicatie van de tijdsbesteding.

NB: Het Profiel voor Preventiemedewerkers is niet van toepassing op hoogrisicobedrijven (BZRO en ARI&E). Hiervoor gelden specifieke regels. Lees meer hierover op website van Inspectie ZW.


RI&E aanwezig?
Heb je nog geen RI&E dan moet je er een opstellen. Sommige branches hebben een eigen RI&E instrument. Afhankelijk van de grootte van jouw organisatie gelden andere verplichtingen ten opzichte van de RI&E. VSD helpt je graag te bepalen wat jouw mogelijkheden zijn. Heb je wel een RI&E, controleer dan het volgende:

  • Moment wanneer deze is opgesteld
  • Zijn alle risico’s in kaart gebracht en geëvalueerd
  • Is er een plan van aanpak aanwezig

Cursus preventiemedewerker
Wij gaan in september samen met een partner een cursus preventiemedewerker organiseren. Dit is op basis van open inschrijving. Locatie zal centraal gelegen zijn in Nederland. De kosten zijn € 650,= exclusief BTW en studiemateriaal en inclusief koffie, thee en lunch. Duur: 2 dagen

Aantal deelnemers 4 tot 8. Heb je al interesse? Laat ons dit weten via beter@verzuimservicedesk.nl.