Sinds 1 januari 2023 moeten werkgevers na een meldingsplichtig arbeidsongeval zélf onderzoek doen naar de oorzaken en verbeteringen. Deze aanpak moedigt werkgevers aan om meer tijd en geld te investeren in het verbeteren van veiligheidsmaatregelen, in plaats van zich bezig te houden met juridische procedures en boetes.

Met jaarlijks meer dan 2.000 ongevalsonderzoeken blijkt, uit gegevens van de Arbeidsinspectie, dat het aantal arbeidsongevallen aanzienlijk is. Het werd dus tijd voor een andere aanpak, was ook de wens van Tweede Kamerleden. De focus zou meer moeten verschuiven naar het leren van ongevallen.

Eerste resultaten al zichtbaar

De nieuwe werkwijze startte in oktober 2020 als pilot en heeft, volgens de monitor arbeidsongevallen 2021, al effectiever geleid tot het voorkomen van herhaling en structurele verbeteringen in de veiligheidscultuur. Werkgevers investeerden zelfs meer in veiligheidsmaatregelen dan ze aan boetes zouden hebben betaald, wat natuurlijk positief is voor de veiligheid van medewerkers.

Arbeidsinspectie komt nog steeds langs

Nog steeds zal de Arbeidsinspectie de locatie van het arbeidsongeval bezoeken. Indien de werkgever zelf het onderzoek mag uitvoeren, moeten binnen vijftien werkdagen een werkgeversrapportage met verbeterplan opgesteld zijn. Dan volgt er een beoordeling door de inspectie. Als de rapportage en het verbeterplan niet worden goedgekeurd, zal de Arbeidsinspectie zelf het onderzoek uitvoeren. Dit kan tot een boete leiden. Als de rapportage en het verbeterplan wél goedgekeurd worden, dan zal de Arbeidsinspectie op een later moment controleren of de voorgestelde verbetermaatregelen ook daadwerkelijk zijn geïmplementeerd. Indien dit niet het geval is, volgt een boete.

Uitzondering

Uitzondering op de nieuwe regel zijn ongevallen met een dodelijke afloop. In deze gevallen blijft de Arbeidsinspectie zelf het onderzoek uitvoeren. Ook situaties met slachtoffers jonger dan achttien jaar of waarbij een familielid van de werkgever betrokken is, vallen onder de verantwoordelijkheid van de Arbeidsinspectie.

Meer informatie?

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem contact met ons op. Onze specialisten helpen je graag.