Door de grote achterstanden bij het UWV zien wij het steeds vaker gebeuren dat wordt geadviseerd om een second opinion aan te vragen, in plaats van een deskundigenoordeel. In sommige gevallen kan dit een prima alternatief zijn, maar zeker niet altijd. We willen je daarom graag attenderen op de verschillen én wat er nodig is om wel een deskundigenoordeel voor elkaar te krijgen.

Een second opinion: kan alleen worden aangevraagd door een werknemer. Is een werknemer het niet eens met het advies van de bedrijfsarts? Dan is het mogelijk om een andere arts, die niet bij dezelfde organisatie werkt als de oorspronkelijke arts, te laten kijken naar de situatie. De geraadpleegde arts bespreekt het ‘nieuwe’ advies vervolgens alleen met de werknemer. Pas na toestemming van de werknemer wordt dit ook gedeeld met de eerste bedrijfsarts. Deze kan vervolgens bepalen of hij het advies (geheel of gedeeltelijk) overneemt. Het gaat hier om situaties waarbij de werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts over gezondheidskundige vraagstukken. Als werkgever ben je verplicht om dit te faciliteren en om de kosten te dragen. Voor meer informatie over de aanvraagfase, uitvoeringsfase en afrondende fase van een Second Opinion, klik op procedure Second Opinion.

Een deskundigenoordeel: kan aangevraagd worden door zowel de werkgever als de werknemer. Dit komt voor wanneer een re-integratie dreigt vast te lopen door twijfel of een verschil van mening over passende re-integratie-activiteiten. Een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige van het UWV oordeelt dan over de verrichte re-integratie inspanningen. Wie voor de kosten opdraait hangt af van wie het oordeel aanvraagt. Vraagt de werknemer een deskundigenoordeel aan, dan betaalt hij of zij 100 euro. Vraagt de werkgever dit oordeel aan bij het UWV, dan zijn de kosten voor hem én ook meteen aanzienlijk hoger, namelijk 400 euro.

Wettelijke waarde

Let op: het belangrijkste verschil zit ‘m in de wettelijke waarde. Voorzie je een juridische procedure waarbij een oordeel nodig is met een juridische status? Dan is een deskundigenoordeel hét juiste instrument.

Wat te doen?

Alleen het UWV is bevoegd om een deskundigenoordeel te geven. Wij merken dat door de enorme drukte het voor hen aantrekkelijk is om een second opinion te adviseren, maar besef dat dit dus een hele andere juridische waarde heeft. Vaak is het NIET gunstig voor de werknemer als het UWV geen DO afgeeft omdat ze dan een advies krijgen zonder juridische status.

Wij adviseren om duidelijk in de aanvraag van het deskundigenoordeel, aan te geven dat er een verschil van inzicht is. Is dat voor het UWV niet helder, dan kunnen ze een deskundigenoordeel afwijzen. Zorg er ook voor, met oog op de WIA-beoordeling, dat je de reactie van het UWV altijd zwart op wit hebt. Ook als het deskundigenoordeel afgewezen wordt.

Meer informatie?

Heb je vragen hierover? Of kunnen wij je op een andere manier helpen wanneer een re-integratietraject vastloopt? Neem contact met ons op. Onze specialisten helpen je graag.