De werkvloer, bijvoorbeeld een kantoor waar ideeën bruisen en deadlines worden gehaald. De een doet dit het liefst met de radio aan, de ander heeft stilte nodig om zich goed te kunnen concentreren. Zelfs een constant bromgeluidje kan voor sommige mensen al flink irritant zijn. Wat precies een hinderlijk geluid is op de werkvloer, is tot op zekere hoogte persoonlijk en valt onder de zogenaamde geluidsbeleving. Gaat geluid over de 80 decibel, dan is er sprake van geluidsoverlast waardoor gehoorbeschadiging kan ontstaan. Geluidshinder en geluidsoverlast kunnen (op termijn) leiden tot lichamelijke of psychische klachten en dus tot verzuim.

Geluidsoverlast bij lawaaiige beroepen

Gezond werken, dat betekent onder andere werken in een gezonde geluidsomgeving. En dat is niet iets om te onderschatten. Maar liefst 900.000 werknemers hebben dagelijks te maken met schadelijk geluid dat kan leiden tot lawaaislechthorendheid. Lawaaislechthorendheid is een gehoorbeschadiging die niet meer geneest en vinden we al jaren terug in de top 3 van meest gemelde beroepsziekten. Het komt voor bij met name lawaaiige beroepen. Bouwvakkers, boeren, defensiepersoneel, diskjockeys en politieagenten zijn voorbeelden, maar ook werknemers bij zwembaden, recreatiecentra en op kinderdagverblijven kunnen last hebben van schadelijk geluid.

Meten is weten

Vakbond FNV heeft een app ontwikkeld waarmee je zelf geluidsoverlast kunt meten. Onder een geluid van 80dB zit je ‘goed’. Een geluidsniveau tussen de 80 en 85dB geldt als gevarenzone en alles boven de 85dB vormt een serieus risico. Slaat de meter inderdaad zo hoog uit, dan moet je als werkgever structurele maatregelen treffen. In de Arbowet staat bijvoorbeeld dat werknemers gehoorbescherming moeten dragen wanneer ze werken bij een geluid van boven de 80dB. Uiteraard moet dit ook in de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) opgenomen worden. In een RI&E staat welke risico’s er binnen jouw organisatie voorkomen en hoe eventuele gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum beperkt kunnen worden. Essentieel als het gaat om het voorkomen van verzuim.

Benieuwd of de 80 of zelfs 85bB bij jou op de werkvloer aangetikt wordt? Ontdek het met de app van FNV óf gebruik een van de andere apps die beschikbaar zijn om geluidsoverlast te meten. Je vindt deze apps in de appstore of via Google Play.

En hoe zit het met geluidshinder?

Gezond werken doe je niet alleen bij de afwezigheid van hard geluid, maar het is als werkgever belangrijk om ook hinderlijke geluiden zoveel mogelijk te reduceren. En dat is meer maatwerk dan wanneer er overduidelijk sprake is van overlast. Of geluid hinderlijk is, heeft alles te maken met interne en externe factoren. Bij interne, persoonlijke factoren moet je denken aan gevoeligheid voor bepaalde geluiden of combinaties van geluiden. Iemand met een verhoogde gevoeligheid moet over het algemeen meer inspanning leveren om goed te kunnen luisteren of de concentratie vast te houden. Daarnaast kunnen tinnitus of slechthorendheid iemand (extra) gevoelig maken.
Bij externe factoren moet je denken aan de akoestiek en de richting van een geluidsbron. Meestal zijn de externe factoren vrij gemakkelijk te verbeteren waardoor een werknemer snel minder hinder ondervindt.

Wist je dat 80% van de werknemers hinderlijk geluid ervaart op de werkvloer? Dit blijkt uit onderzoek van Hoormij-NVVS. Daar zitten onderwijzers tussen die voor een drukke klas staan, callcentermedewerkers en werknemers die werken in kantoortuinen. Maar ook online-vergaderingen kunnen hinderlijk zijn wanneer de deelnemers slecht hoorbaar zijn, er technische problemen zijn of wanneer er een (constant) achtergrondgeluid hoorbaar is. Het resultaat kan vermoeidheid zijn, maar ook stress, een concentratiestoornis of zelfs een depressie ligt op de loer.

Advies nodig?

Zowel geluidsoverlast als geluidshinder kán dus leiden tot verschillende gezondheidsklachten met uiteindelijk verzuim tot gevolg. Benieuwd hoe je dit als werkgever aan moet pakken en/of hulp nodig bij het opstellen van een goede RI&E? Neem contact op met VSD. Onze specialisten helpen je graag.