Met deze training Gezond werken met beeldschermen leren medewerkers wat de risico’s zijn ten aanzien van fysieke klachten bij beeldschermwerk en weten hoe zij deze risico’s kunnen beheersen. Medewerkers weten hoe zij zelf hun werkplek in moeten stellen. Alle individuele instellingen zijn vastgelegd in het werkplekpaspoort van de medewerker.

 

Voor wie

Alle medewerkers die langer dan 2 uur per werkdag met beeldschermen werken. Dit kunnen kantoormedewerkers, medewerkers van een callcenter, maar bijvoorbeeld ook operators in een controlekamer zijn.

 

Werkwijze

Onze werkwijze ten aanzien van de preventie van gezondheidsrisico’s bij beeldschermwerk is erop gericht dat medewerkers mee kunnen denken over de werkplekinrichting wanneer zij kennis hebben van de ergonomische richtlijnen. Onze aanpak bestaat uit vier fasen en ziet er als volgt uit:

Fase 1: Inventarisatie
Doel: Goed beeld krijgen van faciliteiten en werkzaamheden.
Middel: De bedrijfsfysiotherapeut maakt een rondgang op het kantoor om foto’s te nemen van de medewerkers.

Fase 2: Voorlichting
Doel: Gedragsverandering
Middel: Plenaire voorlichting (max. 20 medewerkers)
Inhoud: Het lesprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Ontstaan en voorkomen van rug- en nekklachten. Ergonomische uitgangspunten van de werkhouding zijn; instellen van de
    werkplek.
  • Het ontstaan en voorkomen van RSI/KANS. Risico’s van statische werkhoudingen en repeterende bewegingen. Uitgangspunten van het gebruik van toetsenbord en muis, afwisseling van de werkzaamheden, pauzebeleid en uitvoeren van bewegingsoefeningen.
  • Oogklachten en hoofdpijn.
    Ontstaan en voorkomen van deze klachten door een juiste werkplek en instelling van de werkplek. Onder andere wordt gelet op hoogte en kanteling van het scherm, lichtinval, de afstand tot het beeldscherm, gebruik van een (beeldscherm)bril en de stand van de nek.
  • Gezondheidsrisico’s langdurig zitten.
    Medewerkers krijgen inzicht in de gezondheidsrisico’s van langdurig zitten. Met de medewerkers wordt gebrainstormd over de manieren om langdurig aaneengesloten zitten te doorbreken. Met de medewerkers wordt naar de foto’s gekeken die genomen zijn van collega’s op kantoor. Men leert gezondheidsrisico’s te herkennen en men moet zelf oplossingen bedenken om deze risico’s te verminderen.

 

Fase 3: Individuele werkplekonderzoeken
Doel: Juiste instelling van de werkplek
Middel: Individuele instructie; maximaal 20 medewerkers per dag.
Inhoud: De werkplek wordt samen met de medewerker ingesteld. Men krijgt een werkplekpaspoort met daarop de eigen instellingen en de ergonomische aandachtspunten.

Fase 4: Opstellen plan van aanpak
Doel: Alle werkplekken voldoen aan de ergonomische richtlijnen (artikel 5.4 van het Arbobesluit).
Middel: Opstellen van een plan van aanpak.
Inhoud: Samen met de preventiemedewerker, Arbo-coördinator of contactpersoon van het bedrijf worden gesignaleerde knelpunten besproken en worden oplossingen gezocht. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een plan van ent.

 

Interessant?

Neem voor meer informatie of een eerste afspraak contact op met ons via: tel. 088 554 554 5.