… Loonkostenvoordeel binnen 3 maanden na aanvang werk moet worden aangevraagd?
Omschrijving UWV: Het loonkostenvoordeel (LKV) is een nieuwe regeling die ingaat op 1 januari 2018 en is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. Het LKV vervangt de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers

Doe je dit later, dan vervalt het voordeel en heb je nergens meer recht op. Zonde, want dit kan oplopen tot een maximum van €18.000,- Natuurlijk kan je er een agenda-item van maken, maar nog beter is een verantwoordelijke hiervoor aan te wijzen. Kan jij weer verder met zaken die van jou verwacht worden.

… Werkgevers nu zelf een herbeoordeling bij het UWV kunnen aanvragen?
Niet alleen (ex-)medewerkers, maar ook werkgevers kunnen een herbeoordeling WGA aanvragen. Veranderende omstandigheden in de gezondheid van de (ex-)medewerker kan betekenen dat hij/ zij meer of minder arbeidsgeschikt is, en dus gevolgen hebben  op de hoogte of duur van de WIA-uitkering.  Via dit UWV-formulier vraag je de herbeoordeling aan. Let wel op dat je de aanvraag goed onderbouwt.

… De second opinion nu ook geldt voor eigenrisicodragers in de ziektewet?
De nieuwe Arbowet stelt dat zieke medewerkers een second opinion aan mogen vragen bij een andere bedrijfsarts. In eerste instantie was dit alleen voorbehouden aan (ex) medewerkers van werkgevers die geen eigen risicodrager zijn.  In de nota van wijziging op de verzamelwet SZW 2018 is het recht op een second opinion voor werknemers van eigenrisicodragende werkgevers nu ook opgenomen.

… Loondoorbetaling mag stoppen bij weigering ondertekenen Plan van Aanpak?
Onlangs is een werkgever in het gelijk gesteld, omdat hij de loondoorbetaling van zijn zieke medewerker stopzette. De medewerker weigerde het Plan van Aanpak voor herstel te ondertekenen, omdat deze hem verplichte tot het eens per week solliciteren. Een deskundigenoordeel door het UWV wees uit dat de zieke medewerker onvoldoende meewerkte aan zijn re-integratie, waardoor de werkgever door de rechter in het gelijk werd gesteld. Bekijk hier de hele casus