Vorig jaar is versneld de Wet Werk en Zekerheid (hierna te noemen WWZ) ingegaan. Zoals de meeste vakmensen al hadden voorspeld was dit een veel te snelle invoer en zijn veel (praktische) zaken over het hoofd gezien of onderbelicht gebleven.

Minister Asscher heeft onlangs in april aangegeven drie knelpunten vanuit de WWZ te willen gaan oplossen.  Eén van de belangrijkste aspecten die hij heeft aangegeven betreffende ons vakgebied, is de compensatie van de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid. De minister is hierover nu nog in gesprek met partijen. Het ziet er naar uit dat hierdoor wel weer premies van het AWF (Algemeen Werkloosheidsfonds) voor werkgevers omhoog zullen gaan. Mogelijk komt er een regeling om de kosten van de transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid aan werkgevers te vergoeden.

De transitievergoeding heeft momenteel tot gevolg dat verschillende werkgevers nu kiezen voor slapende dienstverbanden nadat een medewerker twee jaar ziek is geweest en de loondoorbetalingsverplichting is gestopt.

De andere twee punten waar de minister naar kijkt zijn de transitievergoeding bij vervangende cao-regeling en de ketenregeling bij seizoensarbeid.

Hoe deze wijzigingen er concreet uit gaan zien is nog even afwachten.