Het gebruik van lithiumhoudende energiedragers groeit snel en deze trend brengt risico’s met zich mee, denk aan brandgevaar of het lekken van schadelijke gassen. Daarom zijn er nieuwe richtlijnen voor een veilige opslag van lithiumhoudende energiedragers ontwikkeld.

Lithiumbatterijen, vaak gekoppeld om op verschillende locaties energie te leveren, worden gebruikt in productie, distributie en reparatieprocessen. Vanwege het risico op thermal runaway, waarbij een brand in de energiedrager moeilijk te stoppen is, zijn deze batterijen potentieel gevaarlijk. Daarom is het belangrijk om ze op de juiste manier op te slaan en te hanteren.

Over PGS 37-2

In de richtlijn Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 37-2 ontdek je hoe je op een veilige manier met de opslag van ‘grote energievoorraad’ om moet gaan. Dit document is ontwikkeld door een team van deskundigen uit zowel het bedrijfsleven als overheidsinstellingen. Na een uitgebreid en zorgvuldig proces, inclusief goedkeuring door de PGS-stuurgroep, is PGS 37-2 nu klaar voor gebruik in de praktijk. Deze richtlijn is essentieel voor o.a. bedrijven die lithiumhoudende energiedragers distribueren, opslaan, samenstellen of installeren. Maar óók voor professionele gebruikers van lithiumhoudende energiedragers en ingenieurs- en adviesbureaus.

De RIE

PGS 37-2 biedt zoals gezegd richtlijnen voor de juiste opslag van lithiumhoudende energiedragers én betekent daarmee wellicht ook iets voor de Risico, Inventarisatie en Evaluatie (RIE) van jouw bedrijf. Een RIE moet namelijk correct en volledig zijn.

Meer weten? Ontdek hier alles over de RIE. Bij (hulp)vragen kun je altijd terecht bij onze verzuimmanagers. Neem in dat geval contact op met VSD.