Het kan ook deze zomer weer flink warm worden in Nederland. Voor de een klinkt dat goed, maar wanneer je moet werken ín de zon is het wellicht een minder fijn vooruitzicht. Als werkgever is het belangrijk om de werkomstandigheden van je werknemers goed in de gaten te houden en zo nodig maatregelen te nemen.

Bij temperaturen rond de 30 graden liggen er namelijk al risico’s op de loer. Denk daarbij aan een zonneallergie (reactie van de huid) of hittestress (de hitte niet goed kwijt kunnen). Vooral oververhitting (de kerntemperatuur van het lichaam wordt te hoog) is een serieuze aandoening en daarom is het goed om de symptomen te kennen.

Hitteallergie

Een rode huid, blaasjes en-of bultjes… Wanneer de huid lang wordt blootgesteld aan een felle zon, kan een hitte-allergie ontstaan. Als werkgever moet je ervoor zorgen dat een werknemer tijdens het werk niet constant in de zon hoeft te staan. Kan het echt niet anders, dan moeten er voldoende beschermingsmiddelen verstrekt worden, zoals zonnebrandcrème, petjes en bedekkende kleding.

Oververhitting

Oververhitting is een aandoening die niet onderschat moet worden. Verschijnselen zijn misselijkheid, krampen, verwardheid, hoofdpijn, snelle ademhaling en soms zelfs flauwvallen. Krijgt iemand last van deze verschijnselen op een warme dag, haal diegene dan direct uit de zon, geef water en probeer het lichaam af te koelen met natte doeken. Bel de huisarts om advies.
De risico’s op oververhitting zijn groter bij werknemers die overgewicht hebben, bij diabetes, hartproblemen en na het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen.

Blootstelling aan de (felle) zon voorkomen

Voorkomen is beter dan genezen. Plan op een warme zomerdag geen buitenwerkzaamheden in tussen 11.00 en 15.00 uur, wanneer het zonlicht op z’n sterkst is. En zorg voor schaduw door middel van parasols en zonneschermen. Let op: ook als het wat bewolkter is kunnen werknemers nog steeds verbranden. Ongeveer 80% van de zonnestralen gaat door wolken en mist heen. Zonneschermen en parasols houden bovendien niet alle UV-stralen tegen, maar maximaal 50%.

Wie regelmatig overmatig en onbeschermd bloot wordt gesteld aan de zon, loopt een hoger risico op huidkanker. Nog een belangrijke reden dus om een veilige werkplek te creëren.

Tot slot: wat zegt de wet?

Exacte temperaturen worden niet genoemd, maar in artikel 6.1 van de het Arbobesluit staat: ‘Indien door de temperatuur op de arbeidsplaats of door ongunstige weersomstandigheden toch schade aan de gezondheid van de werknemers kan ontstaan, worden persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld. Indien de ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen schade aan de gezondheid niet kunnen voorkomen, wordt de duur van de arbeid in een zodanige mate beperkt of wordt de arbeid met een zodanige frequentie afgewisseld door een tijdelijk verblijf op een plaats waar een temperatuur heerst als bedoeld in het eerste lid, dat geen schade aan de gezondheid ontstaat.’

Kortom, de temperatuur van de werkplek mag niet nadelig zijn voor de gezondheid van de werknemer. Als dit het geval is moet de werkgever zoals eerder genoemd persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) aanbieden en eventueel de duur van de arbeid beperken. In een CAO kan dit gedetailleerder zijn uitgewerkt.

Meer informatie?

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem contact met ons op. Onze specialisten helpen je graag.