Werknemers en werkgevers zijn vanaf 1 juli 2023 verplicht om hun visie op het re-integratietraject te geven én vast te leggen in het plan van aanpak. Dat geldt ook voor eventuele bijstellingen ervan en tijdens de eerstejaarsevaluatie.

Wanneer een werknemer arbeidsongeschikt raakt, wordt binnen twee weken na de probleemanalyse van een bedrijfsarts een plan van aanpak opgesteld. Daarin bepalen werknemer en werkgever samen wat ze gaan doen met betrekking tot de re-integratie, wat ze op welk termijn willen bereiken en wanneer de evaluaties plaatsvinden. Per 1 juli moet daarin ook hun visie op het re-integratietraject worden vastgelegd. Het idee hierbij is dat dit leidt tot meer betrokkenheid. Een goede zaak, vindt onze verzuimmanager Marieke Smit: ´Ik adviseer het áltijd aan een werkgever, maar niet iedereen doet het. Nu wordt het iets makkelijker, want het moet gewoon.´

Waarom zijn die visies zo belangrijk?

In een visie kan bijvoorbeeld dieper worden ingegaan op de arbeidsmogelijkheden of passend werk. Marieke: ‘Maar je ontdekt ook of je met z’n allen wel de goede kant op roeit. Pijnpunten komen boven. En ja, dat is soms confronterend, maar als er problemen zijn dan kun je die maar beter weten én bespreken. Denk daarbij aan een verstoorde onderlinge arbeidsverhouding, strubbelingen binnen een team of financiële problemen die spelen op de achtergrond. Ik vergelijk het vaak met een trein. Stel dat een bedrijfsarts concludeert dat er medisch gezien geen reden meer is tot verzuim. De trein kan dan in nog zo’n goede staat verkeren, maar als alle seinen op rood staan komt-ie niet verder en haalt hij zeker nooit zijn eindbestemming.’ In de visie is ook ruimte om eventuele twijfels over de adviezen van de bedrijfsarts te uiten.

De regel is met name bedoeld om het gesprek over de re-integratie te bevorderen en dat kan bijdragen aan een succesvolle re-integratie. Marieke sluit zich daar helemaal bij aan: ‘Wij zijn altijd voor het goede gesprek. Zo bereik je het meest.’

Niet nieuw

In de praktijk nemen werkgevers hun visie al op in het plan van aanpak. Helemaal nieuw zal dit voor veel werkgevers dus niet zijn. Zo heeft het UWV dit onderdeel al langer geleden opgenomen in een niet-verplicht format voor het plan van aanpak op uwv.nl. Toch was er in 2021 nog geen draagvlak voor de verplichting om beide visies verplicht op te nemen in het plan, zo schreef Minister Koolmees destijds aan de Tweede Kamer, maar nu gaat de wijziging dus toch door.

Op UWV.nl vind je een aangepast format waarin ook ruimte wordt gegeven aan de visie van de werknemer. Dit geldt zowel voor het formulier met betrekking tot plan van aanpak als ook de eerstejaarsevaluatie.

Ziek vóór 1 juli?

De wijziging gaat per 1 juli in en geldt alleen voor stukken die ná 1 juli 2023 worden opgesteld. Is een werknemer ziek vóór 1 juli, dan hoeft de visie niet met terugwerkende kracht in het plan van aanpak opgenomen te worden.

Advies nodig?

Wil je meer weten over deze maatregel of over de inhoud van een visie? Neem contact met ons op. Onze specialisten helpen je graag.