Voor werkgevers is het nog belangrijker geworden om de WIA-instroom van 60-plussers met extra aandacht te administreren. Dat advies klinkt uit verschillende hoeken naar aanleiding van de kamerbrief van 28 april j.l. Daarin schrijft het kabinet dat het UWV, gedurende de vereenvoudigde WIA-beoordeling, álle aan 60-plussers toegekende uitkeringen financiert uit het Aof (Arbeidsongeschikheidsfonds). Alle, dus ongeacht of de vereenvoudigde of reguliere beoordeling is toegepast.

De vereenvoudigde WIA-beoordeling

In oktober 2022 ging de vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers van start. Deze geldt voor werknemers die de grens van twee jaar ziekte bereiken en tussen 1 oktober 2022 en 1 januari 2024 60 jaar of ouder zijn. Wanneer zowel de werknemer als werkgever kiezen voor deze variant en er wordt voldaan aan de voorwaarden, dan wordt er geen verzekeringsarts ingeschakeld, maar enkel een arbeidsdeskundige.

Achterstanden UWV

Het directe doel van deze vereenvoudigde beoordeling is om de achterstanden bij het UWV terug te dringen als het gaat om sociaal-medische beoordelingen. Met nu al zichtbaar effect, want in de kamerbrief van 28 april wordt ook genoemd dat er al een minder grote toename van de achterstanden te zien is. Dit wordt deels toegeschreven aan de vereenvoudigde WIA-beoordeling.

Fijne regeling dus voor het UWV, de zieke werknemers én voor de werkgever

Zieke werknemers hebben dus sneller duidelijkheid wanneer ze kiezen voor de vereenvoudigde variant, maar voor de werkgevers is er nu nóg meer (financieel) voordeel na het recente nieuws: geen enkele WIA-uitkering, tussen 1 oktober 2022 en 1 januari 2024 toegekend aan 60-plussers, wordt toegerekend aan de individuele werkgever. Eigenrisicodragers voor de WGA hoeven de uitkering dus niet te bekostigen of het nou gaat om een reguliere of vereenvoudigde beoordeling. Voor publiek verzekerde werkgevers geldt dat de instroom niet terug te zien is in de Whk-premie voor 2024 of 2025. En misschien ook voor de jaren erna, hierover volgt later dit jaar meer duidelijkheid.
Ook deze vereenvoudiging was nodig om ervoor te zorgen dat het UWV en de Belastingdienst worden ontzien. Zij hoeven nu niet meer per uitkering na te gaan of de uitzondering van kracht is, wat de werkdruk nog verder kan terugdringen.

Dus: registreer en controleer

Nu alle uitkeringen uit het Aof gefinancierd worden is het wel zaak om extra zorgvuldig te registreren én te controleren op fouten bij de toekenning. Want feit blijft: bij de toerekening blijft sprake van een uitzondering voor deze leeftijdsgroep.
Mocht je dus medewerkers van 60 jaar of ouder (op het moment van de WIA-instroom) hebben die bij deze maatregel tot de doelgroep horen, markeer dit dan in de personeelsadministratie. Bij de beschikking die twee jaar later pas volgt, helpt het om dan de controle op basis van die markering, snel en goed te kunnen doen.

Advies nodig?

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op. Onze specialisten helpen je graag.