Onze host Jorien van Ammelrooy

In de vierde aflevering van onze podcast Gezond Werken gaat arbeidsdeskundige en vitaloog Jorien van Ammelrooy in gesprek met Eskil Fleuren. Eskil is vitaloog en adviseur duurzame inzetbaarheid en zij gaat regelmatig in gesprek met organisaties over het inzetbaar houden van medewerkers, nu en in de toekomst. Cijfers laten zien dat ongeveer 40% van het huidige verzuim te maken heeft met stress óf stressgerelateerde klachten. Een belangrijk onderwerp dus. Eskil: ‘Het is een van de top drie oorzaken waardoor werknemers langdurig uitvallen.’

Luister onze podcastaflevering over stress in Spotify óf lees een stukje van het gesprek hieronder.

Eskil, stress wordt vaak als iets negatiefs gezien, maar is het echt zo slecht om stress te ervaren?

‘Er zijn twee soorten druk die invloed hebben: objectieve druk en subjectieve druk. Objectieve druk komt van buitenaf. Denk dan aan het overlijden van een dierbare, een reorganisatie of onzekerheid over de toekomst. Hier heb je als individu beperkte invloed op, maar hoe je ermee omgaat en of je het kunt accepteren, is belangrijk.

Subjectieve druk is de stress tussen de oren, oftewel de persoonlijke overtuigingen die we hebben: ‘ik ben niet goed genoeg’, ‘ik ben verantwoordelijk’, ‘ik kan geen nee zeggen’ of ‘ik moet het wel doen, want niemand anders doet het (goed)’. Deze overtuigingen zijn vaak niet helpend en zorgen voor onnodige stress. Bewustwording van deze gedachten is de eerste stap naar verandering.’

Iedereen lijkt tegenwoordig druk, maar welke soorten druk spelen een rol bij stress en kunnen we daar invloed op uitoefenen?

‘Je hebt verschillende fases van stress: vermoeidheid, overbelasting, overspannenheid en uiteindelijk burn-out. Het lichaam geeft in al deze fases signalen af, zoals lichamelijke klachten en slaapproblemen. Cognitieve problemen zoals concentratie- en geheugenproblemen kunnen ook optreden. Het is belangrijk om deze signalen tijdig te herkennen en actie te ondernemen voordat de klachten verergeren.’

Jorien en Eskil bieden samen een workshop aan: Van Stress naar Succes. Hierin doen zij verschillende oefeningen om mensen bewust te maken van hun individuele stressverhogende gedachten. Deelnemers krijgen inzicht in hun eigen stresspatronen en leren hoe ze hiermee om kunnen gaan.

Eskil Fleuren

Wat zijn signalen die wijzen op teveel stress?

‘Je hebt verschillende fases van stress: vermoeidheid, overbelasting, overspannenheid en uiteindelijk burn-out. Het lichaam geeft in al deze fases signalen af, zoals lichamelijke klachten en slaapproblemen.

Cognitieve problemen zoals concentratie- en geheugenproblemen kunnen ook optreden. Het is belangrijk om deze signalen tijdig te herkennen en actie te ondernemen voordat de klachten verergeren.’

Preventie en vroegtijdige signalering zijn cruciaal om langdurig verzuim te voorkomen. Werkgevers spelen hierin een belangrijke rol door het gesprek aan te gaan en een veilige werksfeer te creëren waarin werknemers zich durven uit te spreken.

Wat is het geheim tegen stress?

‘Het geheim tegen stress is veerkracht. Iedereen beschikt over veerkracht, de een wat meer dan de ander, maar het is een middel om druk op te vangen. Het is óók een gedeelte waar je zelf invloed op kunt uitoefenen. De mate van veerkracht, die wordt bijvoorbeeld bepaald door je slaap. Slaap je voldoende? Maar ook: Eet je gezond? Ontspan je voldoende? En een stukje zingeving: waar kom jij ’s ochtends je bed voor uit? Doe je de dingen die je echt leuk vindt? En dan is er nog je sociale omgeving. Heb je voldoende mensen om je heen waar jij je verhaal aan kwijt kunt? De mate van veerkracht geeft ook aan hoe jij er fysiek en mentaal voorstaat. En in welke mate je dus eigenlijk in staat bent om die druk op te vangen. In de workshop laten we mensen zien waar ze zelf invloed op kunnen uitoefenen om hun veerkracht te versterken.’

Waarom is het voor werkgevers interessant om te investeren in het thema stress en veerkracht?

Langdurig verzuim door stressklachten heeft een grote impact op werknemers en organisaties. Mensen met stressklachten liggen gemiddeld 240 dagen ziek thuis, en voor mensen met een burn-out is dit nog langer. Werkgevers kunnen door tijdig signalen op te vangen en het gesprek aan te gaan, voorkomen dat klachten verergeren. Het is belangrijk om een veilige werksfeer te creëren waarin werknemers hun problemen durven delen.

Eskil Fleuren en Jorien van Ammelrooy

En wat ook wel misschien goed is om te benoemen, is dat de helft van de stressklachten niet werkgerelateerd is. Want ik denk dat iedereen zich wel kan voorstellen dat situaties als mantelzorg of financiële stress of misschien een scheiding, allemaal situaties zijn die behoorlijk wat druk en stress teweeg kunnen brengen.’

De workshop Van Stress naar Succes is bedoeld voor zowel werknemers als leidinggevenden. Jorien: ‘We leren ze waar hun eigen stress vandaan komt, hoe ze in balans kunnen blijven en hoe ze hun veerkracht kunnen vergroten. De workshop is op maat gemaakt en kan in company gegeven worden, afgestemd op de grootte en behoeften van de organisatie.’ Voor meer informatie kun je contact opnemen met VerzuimService Desk

Luister hier naar de podcastaflevering voor nog meer interessante weetjes en info over stress.