5 MISVATTINGEN OVER JE BEZOEK AAN DE BEDRIJFSARTS
Wie zich ziekmeldt op het werk en na een aantal dagen nog niet beter is kan een telefoontje verwachten. Je wordt gebeld voor een afspraak met de bedrijfsarts. Oh no?! Geen reden om je zorgen te maken of je voor te gaan bereiden. Bedrijfsarts Andrea Bierhuizen geeft aan wat haar taken zijn en met welke misvattingen zij te maken krijgt. “De bedrijfsarts gaat met je in gesprek, zal je belastbaarheid beoordelen, adviseert over de mogelijkheden en beperkingen voor het werk en geeft een prognose in verband met de re-integratie. De beoordeling wordt vervolgens doorgestuurd naar de werkgever.” Zo zie je maar; niets om je druk over te maken. Je houdt samen de regie over je verzuim.

BEROEPSGEHEIM
De bedrijfsarts gaat over werk in relatie tot gezondheid en gezondheid in relatie tot werk. Deze balans moet goed zijn voor het optimaal functioneren. Om de eerste misvatting maar weg te nemen: je bedrijfsarts is, net als zijn of haar vakgenoten, ook arts. Zij hebben ook de opleiding tot arts gevolgd en zich gespecialiseerd als bedrijfsarts. En net als alle andere artsen hebben ook zij dus een beroepsgeheim. Medewerkers die op consult komen, hoeven om die reden dan ook nooit bang te zijn dat de inhoud van een gesprek direct bij de werkgever terecht komt.

Andrea is hierover heel duidelijk “Na het gesprek maken we een terugkoppeling die naar zowel werkgever en werknemer gaat. Zijn er zaken die nogal gevoelig liggen, dan kan dat worden aangegeven tijdens het gesprek en houd ik daar rekening mee. Het is niet zo dat alle informatie klakkeloos wordt doorgespeeld, omdat ik door de werkgever word betaald. In tegendeel. Als bedrijfsarts hebben we te allen tijde een eigen, onafhankelijke positie. Ongeacht of het om een zelfstandig bedrijfsarts, een bedrijfsarts van een arbodienst of een bedrijfsarts in dienst van het bedrijf gaat.” Bedrijfsartsen houden wel een dossier bij, maar dat is voor hun eigen administratie (én voor het UWV, mocht dat nodig zijn).

Twijfel je over wat er wordt gecommuniceerd aan de werkgever? Breng het ter sprake. Je mag altijd vragen wat de procedure is rondom het consult. En wat er wel en juist niet wordt doorgegeven.

BEHANDELING
Anders dan mensen soms denken word je door de bedrijfsarts niet behandeld. Kampt een werknemer echter met psychische klachten, dan worden die uiteraard wel besproken met de bedrijfsarts. Een van de taken van de bedrijfsarts is het in de gaten houden of iemand een adequate behandeling ondergaat. En of de persoon in kwestie alles doet wat mogelijk is voor een goed herstel. “Vanuit het herstel-oogpunt houden wij wel in de gaten of iemand niet verzandt in hele lange wachttijden of te lang blijft hangen bij een verkeerde behandelaar.

Als het op de behandeling aankomt geven we advies of hebben we contact met de behandelaar. Wél altijd in overleg met de werknemer.” Want ook dat blijkt een misvatting: bedrijfsartsen en behandelaars staan niet standaard in contact met elkaar. Zij hebben alleen contact wanneer de werknemer hier expliciet toestemming voor geeft.

CONFLICTSITUATIES
In sommige gevallen komt een ziekmelding voort uit een conflictsituatie op het werk. Dat is een lastige situatie voor alle partijen: de medewerker, de werkgever, maar ook de bedrijfsarts. Indien er sprake is van een stevig conflict, waarbij de spanningen hoog oplopen zijn mensen geneigd zich ziek te melden. Zij komen dan bij de bedrijfsarts, terwijl die zal oordelen dat er niet echt sprake is van een ziekte. Gevolg: een vaag gebied van verwachtingen. “Als bedrijfsarts moet je dan beoordelen of de klachten voortkomen uit ziekte of uit spanningen die inherent zijn aan het conflict. Is dit laatste het geval, dan kunnen we concluderen dat iemand niet ziek is. Hierbij stellen we wel vaak bemiddeling voor, maar het is geen taak voor ons als bedrijfsarts.” Het is wel te begrijpen dat iemand tijdelijk niet meer kan of wil werken, maar het lost het probleem niet op. Zorg dat het conflict wordt uitgesproken en opgelost. Hierna kan de persoon in kwestie in de meeste gevallen weer aan het werk of gaat op zoek naar ander werk. Van ziekte is dan in elk geval geen sprake meer.

VERPLICHTE KOST
Tenslotte kunnen we melden dat het bezoek verplichte kost is. Hoe je dus ook denkt over het bezoek aan de bedrijfsarts, je moet er heen. Hoe het komt dat mensen er tegenop zien? “Ten onrechte wordt gedacht dat ons advies bindend is. Dit is niet het geval. Wij communiceren onze bevindingen ten aanzien van belastbaarheid en herstel aan de werkgever. Wat zij er vervolgens mee doen, is hun keuze. Wij kijken, luisteren, beoordelen, hebben beroepsgeheim, adviseren en bemiddelen. Altijd eerlijk en objectief. Niets om je zorgen over te maken dus.”