“OP SOCIAL MEDIA ZIE IK MIJN ZIEKE MEDEWERKER KLUSSEN BIJ VRIENDEN. MAG IK HEM HIEROP AANSPREKEN?”

Officieel mag je als werkgever niet voor detective spelen. Met een foto die je via social media voorbij hebt zien komen, kan je dus wettelijk gezien helaas niet veel. Wat is er wel mogelijk? Indien de werkrelatie tussen jou en je medewerker goed is, kan je hem of haar altijd uitnodigen voor een gesprek. Geef in dat gesprek aan wat je gezien hebt en vraag om een uitleg. Belangrijk hierbij is dat je geen aannames doet en dat je de medewerker het vertrouwen geeft zich openlijk uit te kunnen spreken. Is de band wat minder goed óf vind je het lastig om dit zelf aan te pakken? Bijvoorbeeld omdat je gefrustreerd bent en niet in staat bent om open het gesprek in te gaan. Vraag in dit geval je arbodienst om een afspraak in te plannen. Vermoedens kunnen met de bedrijfsarts gedeeld worden. De bedrijfsarts kan op basis van een gesprek met de medewerker de belastbaarheid vaststellen en zal altijd een objectieve beoordeling van dat moment doen.

Als werkgever mag je enkel gegevens van je medewerker hebben die nodig zijn om recht op loondoorbetaling vast te kunnen stellen. De arbodienst (bedrijfsarts) kan deze informatie aan de hand van het gesprek aanleveren.