Domme vragen bestaan niet. Dat werd ons van jongs af aan geleerd en daar sluiten wij ons bij aan. Gekke vragen daarentegen zijn een heel ander verhaal. Vragen waarbij je wenkbrauwen als vanzelf omhoogschieten of er een onbewust ‘dat is toch logisch’ ontglipt. Gekke vragen dus. Wij geven eigenlijk altijd het advies om je gezonde, boerenverstand te gebruiken. Dat dit in praktijk niet altijd even eenvoudig is, blijkt wel uit de vele vragen die wij met regelmaat binnen krijgen.

Een greep uit onze ‘gekke selectie’…

  • Mijn medewerker heeft zich ziek gemeld met rugklachten, maar gaat wel klussen bij vrienden. Kan ik hier wat van zeggen?
  • Mijn collega is aan het sapvasten en is daardoor niet in staat haar werkzaamheden goed uit te voeren? Kan ik haar daarop wijzen?
  • Mijn medewerker heeft ernstig overgewicht en functioneert niet goed meer. Mag ik hem daarop aanspreken?
  • Mijn collega is op maandag altijd schoolziek, want op social media zie ik foto’s van een heel gezellig weekend. Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
  • Mijn zieke medewerker (rugklachten) heeft een aanvraag ingediend voor een kampeervakantie. Dit lijkt mij niet erg wenselijk voor zijn rug. Mag ik het verzoek op basis van deze aanname afwijzen?

Balans tussen werk & privé
En? Zou jij een van bovenstaande vragen met een volmondig ‘ja, natuurlijk’ beantwoorden? Waarschijnlijk wel. In praktijk blijkt het echter best een lastig ding te zijn. Je bevindt je op het snijvlak van werk en privé. In hoeverre mag jij je als collega of leidinggevende bemoeien met de privézaken van je medewerker? En hoe is het met de privacy gesteld? Het is ook best lastig, maar wij leggen het graag uit in klare taal.

Wettelijke plichten
Laten we vooropstellen dat elke medewerker de wettelijke plicht heeft om zijn of haar werk gezond te kunnen doen. Spelen er zaken op privégebied die invloed hebben op het werk, dan kan je dat dus bespreekbaar maken. Niet direct met een wijzend vingertje, maar het probleem bloot leggen. Als het op goed werkgeverschap aankomt is communicatie essentieel. Sterker nog; 80% van de verzuimreductie bestaat uit goede communicatie en 20% uit regeltjes.

Zo pak je het aan!
Om problemen voor te zijn (voorkomen is beter dan genezen), is het belangrijk dat je weet wat er speelt. Ga regelmatig in gesprek met je medewerkers. Wees attent waar het gaat om privéaangelegenheden. Natuurlijk kan je als werkgever je kop in het zand steken wanneer je hoort dat je hoogzwangere medewerkster op straat is komen te staan na het spaaklopen van de relatie. Goed werkgeverschap is echter het gesprek aangaan. Spreek je zorg uit en probeer samen tot een werkbare oplossing te komen. Daar hebben jullie beiden wat aan.

Ziet je medewerker het probleem echter niet? Roep dan de hulp in van een vertrouwenspersoon of de bedrijfsarts*. Hiermee voorkom je dat ‘het probleem’ jouw probleem wordt.

*Bijkomend voordeel van het inschakelen van een bedrijfsarts is dat je medewerker verplicht is om aan te geven wat het probleem is. Hierdoor kom jij niet in conflict met de privacy van je medewerker. Heb je dat meteen getackeld!