Waarom een deskundigenoordeel van het UWV de voorkeur verdient.
De nieuwe Arbowet, die in juli van dit jaar inging, biedt aan zieke medewerkers de mogelijkheid om een second opinion aan te vragen bij een andere bedrijfsarts. De achterliggende gedachte is dat de uitslag van een tweede arts het vertrouwen in de eerste kan herstellen. Wij vragen ons oprecht af; wat dachten ze toen deze regel werd ingevoerd?

VERTROUWEN HERSTELLEN
Wie een second opinion aanvraagt, doet dat, naar onze bescheiden mening, vrijwel nooit om het vertrouwen in de eerste beoordeling te herstellen. Je vraagt een tweede gesprek aan, omdat je twijfelt aan het oordeel van de eerste arts óf omdat er überhaupt wat fout is gelopen. Niet iets dat met een tweede gesprek kan worden gelijmd dus. Een compromis die door velen, inclusief vakbonden, daarom met argusogen wordt aanschouwd.

NIEUWE BEOORDELING
Daar sluiten wij ons volledig bij aan. Om sneller duidelijkheid te krijgen in je situatie raden wij nog steeds een deskundigenoordeel van het UWV aan. Het UWV neemt het advies van de behandelend bedrijfsarts mee in de beoordeling en gaat met zowel medewerker als werkgever in gesprek. Vervolgens komt daar een eindoordeel uit. Niets meer, niet minder. Bijkomend voordeel van deze beoordeling is dat er na afloop meer duidelijkheid is over de vervolgstappen en er een soort ‘stamp of approval’ in het dossier komt te staan. En laat het UWV nou net eindbeoordelaar van het dossier zijn…

100% TEVREDEN
Niet alleen is de beoordeling door een deskundige van het UWV naar alle waarschijnlijkheid sneller, we verwachten dat dit ook zwaarder weegt dan het oordeel van een bedrijfsarts. Handig, wanneer er een eventuele gang naar de rechter moet worden gemaakt. Een laatste argument om vooral hiervoor te kiezen is het kostenplaatje. Het UWV rekent éénmalig €100 voor de hele procedure, de bedrijfsarts hanteert een hoger uurtarief en zal er mogelijk ook langer dan een uur mee bezig zijn. VSD heeft sinds de start van de wetswijziging 0 second opinions ingezet bij een bedrijfsarts. Voorbeelden van medewerkers die snel meer duidelijkheid hebben gekregen, hebben we daarentegen genoeg.