Psychisch verzuim voert al jaren een voortrekkersrol als het gaat om uitval van medewerkers. Met de komst van Corona is dit alleen nog maar meer geworden. Gelukkig bestaan er organisaties als Shared Ambition. Zij helpen medewerkers bij het terugvinden van een mentale balans. In gesprek met Manon Elshof, die als bedrijfspsycholoog én business developer dagelijks onderzoekt hoe medewerkers veerkrachtiger kunnen worden. Hierbij gaat zij uit van de kracht en mogelijkheden van elk individu. Ze helpt mensen deze krachten meer zichtbaar te maken en deze voor zich te laten werken. Klinkt als hét middel om verzuim tegen te gaan. Nietwaar?

“Was het maar zo eenvoudig” zegt Manon. “Binnen Shared Ambition onderscheiden we drie verschillende groepen: de mensen die aan het werk zijn, de groep die een risico vormt en medewerkers die al uitgevallen zijn. Doordat wij vaak meerdere mensen binnen dezelfde organisatie begeleiden, kunnen we ook aan werkgevers een rode draad teruggeven voor omgevingsgerelateerde aandachtspunten. Daar kunnen werkgevers veel aan hebben, juist om uitval in de toekomst te voorkomen.

Is het jullie ambitie om verzuim terug te dringen?

“Absoluut! Wij streven naar een toekomst als thought leader als het aankomt op structurele terugdringing van arbeidsgerelateerd psychisch verzuim. Ons kennisniveau is, met dank aan alle specialisten, al heel hoog, maar er valt nog genoeg te leren. Mijn persoonlijke ambitie is en blijft om mensen in hun kracht te zetten. Ze de tools en het vertrouwen mee te geven dat het anders kan.”

Hoe doe je dat?

“Het zit zo: zo’n 5% van gedrag is bewust, gepland gedrag. 95% is dus onbewust, automatisch gedrag, dat wordt gestuurd door onze basisbehoeften. In de loop van ons leven bouwen we onze denk- en gedragsstrategieën hier omheen. Dat deze strategieën niet altijd goed voor je zijn, mag duidelijk zijn. We helpen cliënten daarom bij het maken van bewustere keuzes in wat iemand verder helpt, en wat ook niet. Daarbij is een belangrijk kenmerk van onze begeleiding dat we de context van werk meenemen in onze begeleiding. Dat betekent dat we, in overleg met de cliënt, de werkomgeving in onze aanpak betrekken. Werk is immers zo’n belangrijk onderdeel in iemands leven. Aan het eind van een psychologische interventie hebben medewerkers hun persoonlijke werkhervattingsplan gemaakt. Met concrete handvatten (doelen en acties) in de dagelijkse praktijk.

Hoe is de samenwerking met VSD ontstaan?

“Op initiatief van Albert hebben we kennis gemaakt. In het verleden stuurden zij al mensen naar ons door die de balans waren verloren. Blijkbaar waren ze tevreden en wilden ze een intensievere samenwerking. Daar stonden wij zeker voor open. Inmiddels werken we regelmatig samen met VSD en de werkgever, wanneer het gaat om begeleiding van mensen met mentale klachten die terug willen in het arbeidsproces. We bekijken gezamenlijk welke verwachtingen er liggen. Hoe medewerkers herstelgericht hun werkzaamheden weer kunnen oppakken. Wat zij nodig hebben van de werkgever en hoe zij eigen regie kunnen voeren. VSD gelooft, net als wij, dat werk van grote betekenis is voor veel mensen. Samen willen we graag mensen in hun kracht zetten.”

Welke tip zou je werkgevers mee willen geven?

“Laat mensen niet langer thuis zitten dan nodig; pak het probleem bij de kern aan. In coronatijd zijn er veel werkgevers verrast over uitval van medewerkers. Dat kan voorkomen worden door blijvende verbinding. Geef het goede voorbeeld door zelf contact op te nemen en oprechte interesse te tonen. En weet dat er niet één oplossing is: mensen zijn uniek. Zo zouden de oplossingen dus ook moeten zijn.”