In 30 minuten advies en laagdrempelige hulp voor medewerkers met psychische klachten. In een gesprek met een bedrijfspsycholoog van QS Gezondheidsmanagement volgt een advies over de te nemen stappen voor gezonde terugkeer naar werk. Of idealiter: hoe uitval voorkomen kan worden bij psychische klachten.

Psychische klachten komen steeds vaker voor. Zeker niet iets om je voor te schamen, maar het is vaak lastig om zelf te bepalen hoe een gezonde terugkeer naar werk eruitziet. Of nog liever: hoe uitval voorkomen kan worden. Het is daarom van groot belang om de begeleiding snel te starten. Een analyse en de adviezen van een bedrijfspsycholoog zijn daarin onmisbaar.

 

Wat krijg je met ‘Snel Advies’

Een adviesgesprek van 30 minuten met een bedrijfspsycholoog van QS Gezondheidsmanagement. Voorafgaand aan het gesprek vult de medewerker de VAR-2 vragenlijst in. De psycholoog bepaalt de aard en ernst van de problematiek en geeft waar mogelijk adviezen. Op basis van dit gesprek en de vragenlijst komt de psycholoog tot een van de volgende conclusies:

 • 1. Situatie onder controle: geen interventie
  De medewerker ervaart controle over de situatie en er lijkt geen dreiging tot langdurig verzuim te bestaan. Verdere begeleiding door de psycholoog wordt niet geadviseerd. Medewerker kan eventueel via de huisarts of POH verder worden geholpen.
 • 2. Kortdurende hulp (offerte)
  Bijvoorbeeld bij recente spanningsklachten kan directe, kortdurende hulp zorgen voor de juiste steun om de medewerker in balans te houden. Er wordt geadviseerd om zo snel mogelijk 3 tot 5 sessies met de psycholoog in te zetten. Deze sessies zijn vaak online.
 • 3. Aanvullende intake (offerte)
  Wanneer de complexiteit van de problematiek daarom vraagt, zal de psycholoog vragen om meer tijd om tot een verdiepend advies te komen.
 • 4. Interventietraject (offerte)
  Wanneer kortdurende hulp niet afdoende zal zijn, wordt een andere vorm van interventie voorgesteld. Dit kan een (langere) behandeling zijn, een behandeling op locatie of nadere diagnostiek.

Bij advies 2 t/m 4 wordt eerst een offerte voorgelegd en pas na akkoord ingezet.

 

Werkwijze

Idealiter vindt het adviesgesprek preventief of in de eerste weken na de ziekmelding plaats. Na aanmelding van de medewerker bij QS wordt binnen 2 werkdagen contact opgenomen om het adviesgesprek te plannen. Meestal vindt binnen 5 werkdagen na aanmelding het adviesgesprek al plaats.

Wanneer er een offerte volgt, dan ontvangt de werkgever deze digitaal. Voorkom onnodige vertraging door snel te handelen. Het verslag wordt ook in het (medisch) dossier van de medewerker opgeslagen. De (bedrijfs)arts is dan op de hoogte en kan meedenken en een geïnformeerde beslissing nemen over bijvoorbeeld re-integratie.

 

Inzet van Snel Advies kan via 3 routes:

 • 1: Werkgever of medewerker vraagt (preventief) aan.
 • 2: Casemanager Taakdelegatie en/ of de arts constateert en vermeldt dit in terugkoppeling. Na overleg en akkoord van de werkgever wordt Snel advies ingezet.
 • 3: We nemen dit standaard op in het pakket/verzuimprotocol en het wordt automatisch ingezet zodra werkgever of medewerker hierom vraagt of dit geconstateerd is door verzuimmanager, casemanager taakdelegatie of een van de artsen zonder verder overleg.

Voordeel van optie 3 is dat de doorloopsnelheid van het aanmeldingsproces wordt versneld.

 

Tarief Snel Advies

€ 145,00 per Snel Advies (excl. BTW)

 

Download de brochure

Brochure Snel Advies

Interessant?

Neem voor meer informatie of een eerste afspraak contact op met jouw vaste verzuimmanager bij VSD via: 088 554 554 5.