GEEN ‘MOETJE’, MAAR EEN BLIK OP DE TOEKOMST
Wanneer je medewerker al een tijd ziek is, dan is het (ongeacht of er zicht is op herstel) na 8 weken, hoog tijd voor het opstellen van een Plan van Aanpak. Veel leidinggevenden én medewerkers zien dit als een moetje, maar niets is minder waar. Een Plan van Aanpak kan zoveel meer betekenen voor beide partijen. Mits het op een goede manier wordt aangepakt.

BLIK OP DE TOEKOMST
Bij het opstellen van een Plan van Aanpak staat het einddoel van de re-integratie centraal. Het doel is immers om samen ergens aan te werken. Wat het einddoel is, bepalen werkgever en medewerker in eerste instantie op basis van de Probleemanalyse (opgesteld door de bedrijfsarts). De overige inhoud van het plan bepalen jullie samen. Hierbij moet uiteraard wel rekening worden gehouden met de adviezen van de bedrijfsarts (beperkingen). Nu jullie toch samen om tafel zitten; dit is hét moment om eens een goed gesprek te voeren. Het opstellen van het plan is een uitgelezen moment om vooruit te kijken en te bepalen waar je met elkaar naartoe wilt. Dit is niet alleen waardevolle input voor het Plan van Aanpak, maar minstens zo goed voor de werkrelatie. Deze laatste zien wij in praktijk regelmatig onder druk komen te staan bij verzuim.

OPBOUWSCHEMA
Het Plan van Aanpak kan worden gezien als een opbouwschema om werk weer onderdeel te laten worden van het dagelijks leven. Stel je voor dat je al 8 weken thuis zit. Werk is dan over het algemeen geen dagelijkse routine meer. In gedachten misschien nog wel, maar fysiek contact is er meestal niet. Dat heeft niet altijd te maken met beperkingen. Er bestaat ook nog zoiets als een drempel. Veel medewerkers die langdurig ziek zijn, voelen zich bezwaard om ‘gewoon op de koffie te gaan’ bij collega’s. Een schone taak voor de leidinggevende om die drempel te verlagen. Dit kan door rustig op te bouwen en door de medewerker serieus te nemen. Maar ook de medewerker na te laten denken over hoe ze weer aan het werk komen en wat ze daarbij nodig hebben.

PROBLEEMOPLOSSEND
De visie van medewerker en werkgever is een belangrijk onderdeel van het Plan van Aanpak. Hiermee wordt direct duidelijk hoe beide partijen over de volgende probleemvelden denken:

 • Arbeidsinhoud
  – Met hoeveel uur kan het werk worden opgebouwd?
  – Zijn er aanpassingen nodig om het werk uit te kunnen voeren?
  – Is scholing of omscholing noodzakelijk om het werk te kunnen hervatten?
 • Arbeidsomstandigheden
  – Zijn er aanpassingen van de werkplek nodig?
  – Is er aanpassing in het dienstrooster nodig? Dit gaat vooral op bij onregelmatige diensten.
  – Is er behoefte aan begeleiding bij specifieke taken en/of situaties?
 • Arbeidsvoorwaarden
  – Wanneer plannen we de evaluatiemomenten?
  – Hoe toetsen we de voortgang?
  – Kunnen we andere soorten van verlof afstemmen en/of toepassen?
 • Arbeidsverhoudingen
  – Hoe is het contact met collega’s?
  – Zijn er problemen of conflicten die aangepakt moeten worden?
  – Is het inschakelen van mediation gewenst?
  – Moeten er gesprekken plaatsvinden met partijen?
 • Sociaal medische zaken
  – Staan er bezoeken aan de bedrijfsarts gepland?
  – Is er behandeling door specialisten of in het ziekenhuis noodzakelijk?
 • Overige activiteiten
  – Zijn er nog zaken die vermeld moeten worden, maar die niet bij een van de andere 5 probleemvelden horen?

SAMEN BETER WORDEN
Wees eerlijk naar elkaar en stel contactmomenten en doelen op. Werk toe naar een volledige opbouw, ook als dat nog niet zeker is. Dit geeft houvast en maakt controle mogelijk. Wanneer blijkt dat er in praktijk van de opgestelde plannen wordt afgeweken mag je elkaar hierop aanspreken. Doordat zowel werkgever als medewerker het Plan van Aanpak ondertekenen dient het als ‘contract van de re-integratie’. Alle afspraken die zijn opgenomen, moeten ook worden nagekomen door beide partijen. Bijsturen kan tijdens een tussentijdse evaluatie, maar alleen met wederzijdse goedkeuring. Samen beter worden, daar werken we graag aan mee.