Verzuimbegeleiding helpt om je medewerkers en bedrijf in topvorm te houden! Wat is het precies? Wat doet een verzuimbegeleider of bedrijfsarts? En welke voordelen heeft goede begeleiding voor werkgevers? Lees alles wat je moet weten om een verzuimplan op te stellen en deze effectief in te zetten in de dagelijkse praktijk.

Wat is verzuim?

Verzuim is de term die we gebruiken voor afwezigheid op het werk. Dit kan verschillende achterliggende redenen hebben, zoals ziekte en privéomstandigheden. Er zijn verschillende soorten verzuim. In de basis zijn er 4.

Kort verzuim

Bij kort verzuim is een medewerker een dag tot een week uit de running. Iemand heeft bijvoorbeeld een griepje of er is sprake van privéomstandigheden, waardoor hij/zij tijdelijk niet kan werken. Buikpijn of hoofdpijn hebben (van het werk) kan een signaal zijn van dieperliggende onvrede/disbalans, dus creëer het vertrouwen waarin dit bespreekbaar wordt.

Middellang verzuim

Middellang verzuim is als iemand langer dan een week en korter dan 6 weken niet in staat is om te werken. Veel voorkomende aanleidingen hiervoor zijn een ongeval, arbeidsconflict of ziekte met een revalidatieperiode.

Langdurig verzuim

Is een werknemer langer dan 6 weken afwezig? Dan gaat middellang verzuim over in langdurig verzuim. Hierbij ligt de oorzaak vaak in chronische ziekte of stress gerelateerde klachten. Een arbeidsconflict kan ook zo hoog oplopen dat iemand langdurig afwezig is door de mentale klachten die dat met zich meebrengt.

Ongeoorloofd verzuim

Ongeoorloofd verzuim noemen we ook wel zwart verzuim. Hierbij is er sprake van niet legitiem verzuim, er is geen gegronde reden. Werknemers die ongeoorloofd afwezig zijn riskeren een officiële waarschuwing en bij frequent ongeoorloofd verzuim zelfs verdergaande maatregelen, zoals in het uiterste geval ontslag.

Wat is verzuimbegeleiding?

Verzuimbegeleiding is het traject dat wordt ingezet om een afwezige werknemer zo snel en goed mogelijk weer aan het werk te helpen. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor goede begeleiding bij verzuim. Hierbij dien je de regels en richtlijnen van de Wet verbetering poortwachter te hanteren en tijdig een bedrijfsarts of arbodienst in te schakelen. Die bepaalt samen met het bedrijf en de werknemer de te bewandelen route voor re-integratie.

Wat doet een verzuimbegeleider precies?

Een verzuimbegeleider (casemanager) wordt ingeschakeld op het moment dat er sprake is van gemiddeld of langdurig verzuim. Hij of zij gaat met beide partijen in gesprek: met de medewerker die uit de running is en met de werkgever. Aan de hand daarvan beoordeelt de begeleider de ziekmelding. Hierbij is het functioneren het uitgangspunt en niet het ziektebeeld. Wat kan iemand nog wel? Op basis van deze bevindingen probeert de verzuimbegeleider een passend traject te bieden, waarmee de werknemer weer kan instromen binnen het bedrijf.

De voordelen van goede verzuimbegeleiding

Verzuim kan behoorlijk in de papieren lopen voor werkgevers. De kosten voor verzuim liggen gemiddeld op 260 euro per dag, per medewerker. Met goede verzuimbegeleiding valt dus heel wat winst te behalen voor bedrijven. We hebben deze en andere voordelen voor je op een rij gezet.

  • Met goede begeleiding weet iedereen waar hij/zij aan toe is. Dit schept niet alleen duidelijkheid, maar voorkomt ook ongeoorloofd verzuim. Als een medewerker de vervolgstappen kent, zal die twee keer nadenken voordat hij of zij zich zomaar afmeldt.
  • Door medewerkers snel en goed te begeleiden, kun je langdurig verzuim terugdringen of soms zelfs helemaal voorkomen. Stress gerelateerde klachten ontwikkelen zich vaak in de loop der tijd. Als je als werkgever in een vroeg stadium begeleiding biedt, kun je een hoop leed voorkomen.
  • Met de juiste verzuimbegeleiding bespaar je veel kosten als werkgever. Je dringt het aantal verzuimdagen hiermee namelijk terug en die kosten gemiddeld 260 euro per werknemer!