We nemen je graag mee in de visie van VSD over de rol van de bedrijfsarts en wat je als werkgever kan verwachten en wat de medewerker van de bedrijfsarts kan verwachten. Het komt wel eens voor dat we via werkgevers horen dat medewerkers andere verwachtingen hadden van het gesprek met de bedrijfsarts. Komt dat door het verloop van het gesprek of juist door de verwachtingen die de medewerker had voordat het gesprek plaats vond?

De Wet verbetering Poortwachter heeft werkgever en medewerker samen verantwoordelijk gemaakt voor het totale re-integratieproces. VSD traint en ondersteunt bedrijven verzuim te voorkomen en op te lossen. Dat doen wij vanuit de gedachte dat verzuim het beste direct en dichtbij voorkomen en opgelost wordt, namelijk in de relatie tussen leidinggevende en medewerker. Wij maken leidinggevende en medewerkers ervan bewust dat belastbaarheid en passende arbeid de uitgangspunten zijn en niet de ziekte/klachten. Hierbij is aandacht het meest effectieve succesvolle element in de verzuimbegeleiding. Welke rol heeft de bedrijfsarts dan?

Tijdens het re-integratieproces zijn er diverse momenten waarop het raadzaam of zelfs wettelijk verplicht is om de bedrijfsarts in te zetten. Denk dan aan het ijkmoment zoals het opstellen van de Probleemanalyse. Ook wanneer leidinggevende en medewerker het lastig vinden om samen de benutbare mogelijkheden te bepalen is de gang naar de bedrijfsarts raadzaam. Gedurende het re-integratieproces en spreekuren hoort de bedrijfsarts zich op te stellen als medisch adviseur. De zelfstandige gevestigde gecertificeerde bedrijfsartsen met wie wij samenwerken onderschrijven dit ook.

Wat impliceert het woord adviseur
De bedrijfsarts geeft als medisch specialist advies op het gebied van arbeid en gezondheid. Dit advies wordt naar de medewerker en werkgever verwoord in termen van belastbaarheid c.q. mogelijkheden en beperkingen (bron: NVAB).

Het woord adviseur impliceert in onze ogen meerdere zaken. Ja, bedrijfsartsen behoren mee te denken en proactief te signaleren, maar moeten de beslissing bij de medewerker en werkgever laten als regievoerder in het verzuimproces. Daarnaast is een bedrijfsarts in de rol van medisch adviseur geen behandelaar of coach.

Onze verzuimmanager helpt HR en leidinggevenden de juiste vragen te stellen en (de niet medische) verslagen van de bedrijfsarts te benutten voor het vormgeven van de re-integratie.

Verwachtingen van medewerkers soms anders
Wanneer wij nieuwe relaties verwelkomen projecteren medewerkers het beeld dat zij hebben van hun vorige bedrijfsarts op dat van de bedrijfsartsen met wie wij samenwerken. In bijna alle gevallen zijn de ervaringen positief, maar in sommige gevallen zijn de verwachtingen anders dan de daadwerkelijke ervaringen. Als de medewerker een behandelaar, coach of therapeut verwacht begrijpen wij de mismatch. Neemt niet weg dat het spreekuur professioneel en met aandacht moet worden uitgevoerd en de medewerker gehoord moet worden.

Heb je vragen hierover, neem dan contact op met één van onze verzuimmanagers.