Is het interessant om je eigen risico te dragen in ruil voor een belastingpremie-vrij bestaan?
Wie personeel heeft, is tot op zekere hoogte verantwoordelijk voor hun wel en wee. Als het goed gaat heb je hier vrijwel geen omkijken naar. Gaan je medewerkers echter ziek uit dienst, worden zij ziek binnen 28 dagen na dienstverband óf krijgen zij na twee jaar ziekte een WGA-uitkering? Dan ligt het net even anders. Je hebt dan de keuze uit twee scenario’s: begeleiding & betaling via het UWV of eigenrisicodrager worden. Beide opties hebben voor- en nadelen, die we graag toelichten.

EIGENRISISCODRAGER
First things first: wat betekent het eigenlijk om eigenrisicodrager (ERD) te worden? Als ERD draag jij zelf het financiële risico voor je medewerker. In ruil hiervoor betaal je geen premie meer aan de Belastingdienst (zogeheten WHK). ERD kan je worden voor de Ziektewet én voor de WGA. Die eerste ga je aan voor een periode van maximaal 2 jaar, kies je daarna ook voor ERD WGA, dan komt er 10 jaar bij. In totaal ben je dan dus 12 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van je zieke medewerker. Niet zo gek dus dat je in het geval van ERD WGA aantoonbaar verzekerd moet zijn. Voor de Ziektewet is dit niet per se verplicht, maar soms wel aan te raden. Wanneer je als werkgever besluit om eigenrisicodrager te worden, dan heb je twee keer per jaar de mogelijkheid om over te stappen: per 1 januari (deadline: 30 september 2022) of per 1 juli (deadline: 31 maart 2022). Een goede voorbereiding is essentieel, want eigenrisicodrager word je niet zomaar. Bovendien is het niet voor iedereen interessant om de overstap te maken. Bovendien kun je niet elk half jaar wijzigen en weer terug naar het UWV óf opnieuw ERD worden. Dit ben je voor minimaal 3 jaar.

BEREKENING MAKEN
Wie overweegt om ERD te worden, zal de afweging moeten maken of het financieel interessant is (korte termijn) of dat het voeren van eigen regie een belangrijk uitgangspunt is (lange termijn). Daarnaast kan je er een globale berekening op los laten die het UWV hanteert: bedrijven tot  ±10 medewerkers betalen alleen de sectorpremie. Tussen de 10-100 medewerkers betaal je een deel individueel (per instromer) en een deel sectoraal. Hoe die verdeling is, hangt af van de hoogte van je jaarlijkse loonsom. Hoe meer medewerkers, hoe meer individueel. Wat een mooi bruggetje vormt naar de laatste groep: heb je meer dan 100 medewerkers, dan betaal je bij instroom alleen de individuele premie.

“Als een werkgever zelf de re-integratiebegeleiding op zich neemt en dus met de medewerker in  gesprek blijft, is de kans op een spoedig herstel veel groter dan wanneer deze begeleiding via het UWV loopt.”

EIGEN REGIE
Bij VSD ervaren wij dat werkgevers in veel gevallen bereid zijn om de begeleiding op te pakken bij ziekte. Vaak kan dit ook prima. Wanneer je er als werkgever voor kiest om ERD te worden, dan kan je ook zelf grip houden. Dat is wel zo fijn. Wie kiest voor ERD WGA, doet er goed aan ook ERD voor de Ziektewet te worden. Dit heeft alles te maken met het verloop. Kies je namelijk alleen voor ERD WGA, dan wordt het Ziektewettraject opgepakt door het UWV. Het spreekt voor zich dat ze daar minder intensief contact hebben met je medewerker dan dat jij dat zou doen. Als jij vervolgens na twee jaar de regie over mogelijk herstel terugkrijgt, is er echt een behoorlijke kloof geslagen tussen jou en je medewerker.

WAT DOET VSD?
Eigenlijk hetzelfde als bij verzuimbegeleiding. We nemen de klanten waar nodig/gevraagd aan de hand en helpen ze door alle stappen van het proces heen. Wie onze verzuimbegeleiding gewend is, kan voor het ERD-traject hetzelfde verwachten: maatwerk. Het voordeel hiervan is dat de werkgever zelf nog veel invloed op het totale traject heeft. Zo kunnen zij bijvoorbeeld contact onderhouden met medewerkers of overleggen met de bedrijfsarts / casemanager taakdelegatie. Wij bemiddelen daarin en komen er uiteindelijk uit. Alle partijen blij. Een bijkomend voordeel is dat onze klanten alleen betalen voor wat ze nodig hebben.

INZET
VSD kan ondersteunen in het hele ERD-traject. De voordelen voor een samenwerking:

  • Wij leveren altijd maatwerk en houden hierbij rekening met de wensen van de werkgever en de situatie. Wil je bijvoorbeeld zelf contact houden met de medewerker? Prima! Wil je dat VSD de meldingen aan het UWV verzorgt? Geen probleem! Je betaalt per instromer (inclusief verwerking van gegevens en beoordelen beschikking);
  • Wij gaan verder dan enkel verzuim. In praktijk mag je hierbij verwachten dat wij advies geven op het gebied van communicatie en beleid. We kunnen je voorstellen aan een van onze partners die de uitkeringsadministratie verzorgen. Daarnaast kunnen we jou ondersteunen bij het correct en volledig inrichten van alle benodigde, administratieve aspecten;
  • Last but not least, bieden wij actieve begeleiding aan jou als werkgever, maar ook aan je medewerkers. Niet alleen gedurende het verzuim, maar ook voorafgaand. Zo communiceren wij in overleg met klanten ook aan de medewerkers wat eigenrisicodragerschap inhoudt. Op deze manier creëren we begrip voor de verantwoordelijkheid die jij als werkgever draagt. Dat kan in sommige gevallen veel verschil maken.