…de bedrijfsarts heeft aangegeven dat je medewerker (nog) niet aan het werk kan?

Werkgevers stellen ons vaak de vraag of er dan wel een Plan van Aanpak gemaakt moet worden. En zo ja; wat moet er dan in?

Het antwoord hierop? Ja. De Wet Verbetering Poortwachter stelt je verplicht om een Plan van Aanpak te maken. En dat geldt dus ook wanneer je medewerker (nog) niet aan het werk kan.

Bovendien kan dit plan op een later moment nog belangrijk worden: als je na 2 jaar ziekte een WIA aan wil vragen bij het UWV. Het UWV zal dan controleren of er een Plan van Aanpak is opgesteld. Daarnaast controleren zij of dit tijdig (lees: uiterlijk in week 8 van het verzuim ingevuld én ondertekend door zowel werkgever als medewerker) is gedaan. Voldoe je hier niet aan, dan kan dit ertoe leiden dat het UWV bij de WIA-aanvraag een loonsanctie oplegt.

Genoeg reden om er even goed voor te gaan zitten dus. Wat kan er concreet worden vastgelegd in het Plan van Aanpak?

  • Het einddoel van de re-integratie. Dit is vrijwel altijd ‘werkhervatting in de eigen functie’.
    (Als duurzame terugkeer in het eigen werk niet meer mogelijk is, dan wordt dat meestal pas later in het re-integratietraject duidelijk).
  • De acties die worden ingezet om weer duurzaam aan het werk te kunnen gaan. Denk hierbij aan inzet van begeleiding door een coach, medische diagnostiek of behandeling, werkplekonderzoek, aanpassing van de werkplek, mediation en eventuele ‘koffiebezoeken” van medewerker aan het werk. Naast het benoemen van de acties, is het ook belangrijk hier een termijn aan te koppelen.Let op: het vastleggen van medische informatie, zoals het concreet benoemen van het soort behandeling of de behandelaar is wettelijk niet toegestaan, ook al vertelt medewerker deze informatie zelf!
  • De frequentie waarin werkgever/leidinggevende en medewerker contact met elkaar hebben om de voortgang te evalueren.

Meer vragen? Wij helpen je graag!