Wanneer je er als werkgever voor kiest om eigenrisicodrager te worden, ben je zelf verantwoordelijk voor uitbetaling van de ziektewetuitkering, verzuimbegeleiding en re-integratie van de zieke ex-werknemer. Ben je op dit moment geen eigenrisicodrager voor de WGA of Ziektewet, maar wil je dit mogelijk wel worden? Dan kan dit per 1 januari of 1 juli van elk jaar.  Je moet dan 13 weken voor die datum (dus voor 1 april dan wel voor 1oktober) een aanvraagformulier (met garantieverklaring) om eigenrisicodrager voor de ZW / WGA te worden indienen bij de Belastingdienst. Dus noteer in de agenda de deadline 31 maart 2019 of 30 september 2019.

3-JAARS TERMIJN
Ben je eigenrisicodrager en wil je mogelijk terug naar het UWV? Dan gelden dezelfde deadlines als voor het aanmelden voor het eigenrisicodragerschap. Wel moet je er rekening mee houden dat, wanneer je eenmaal bent teruggekeerd naar het UWV, je 3 jaar moet wachten voordat je weer voor het eigenrisicodragerschap kunt kiezen. Medewerkers die al ziek waren, blijven vallen onder de regeling ten tijde van de ziekmelding (dus was je ERD dan valt die medewerker onder ERD, ook al ben je tussentijds overgegaan naar UWV).

WEES KRITISCH
Ga vooral zorgvuldig te werk in deze tijd! Let goed op de voorwaarden die verzekeraars hanteren. De verzekeraars stellen veel eisen in de voorwaarden sinds op 1 januari 2017 de WGA-Flex en -Vast samengevoegd zijn. Eén van de gehoorde voorwaarden van verzekeraars is dat ze eisen dat werkgevers die eigenrisicodrager voor de WGA zijn dat ook voor de Ziektewet moeten zijn. Een andere gehoorde voorwaarde is het aanmelden van een zieke medewerker bij de WGA-verzekeraar. Hoefde je voorheen pas bij 26 of 42 weken ziekte de medewerker aan te melden bij de verzekeraar, mogelijk dat dit al vervroegd wordt naar een aantal dagen.

VRAAG HULP
Wil je eigenrisicodrager worden, dan raden wij je aan professioneel advies in te winnen. Je krijgt te maken met complexe regels en voorwaarden. Het UWV heeft hier een goed stappenplan voor en ook de rekenhulp voor premies kan meer duidelijkheid verschaffen. Heb je nog andere vragen? Die horen wij graag van je.

Wat kan VSD doen voor jou bij ZW-ERD?

Je kan VSD inschakelen voor:

  • Implementatie Ziektewet-ERD
  • Ziektewet begeleiding (re-integratie, verzuimadministratie en interventies)
  • Uitkeringsadministratie besteden wij uit aan een samenwerkingspartner