In Nederland zijn ruim 5 miljoen mantelzorgers. De grootste groep is tussen de 45 – 64 jaar oud; zij zorgen voor hun (schoon)ouders. Een op de vier combineert dit met hun werk. Een groot deel ervaart het mantelzorgen als positief. Maar een op de tien ondervindt overbelasting. De dag van de mantelzorg, 10 november, is er om waardering te laten zien voor deze soms zware last voor de vaak onbekende en ondergeschoven rol van de mantelzorger.

Even terug naar de basis: wat is mantelzorg?

Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners zijn meegenomen. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, ze kunnen hier niet zomaar mee stoppen en ze verrichten soms verpleegkundige handelingen. En het grote verschil met vrijwillige zorgverleners: je kiest niet voor mantelzorg, het overkomt je.

Mantelzorgers worden vaak voor de leeuwen gegooid

Doordat mantelzorg zomaar uit het niets op je schouders kan komen te liggen, ben je totaal niet voorbereid en word je als het ware voor de leeuwen gegooid. Opeens heb je er zorgtaken bij die je moet combineren met alle overige dagelijkse taken als werk, huishouden en een sociaal leven. En daarbij weet je soms helemaal niet goed wat er precies van je verwacht wordt en hoe je dit moet doen. Uit een onderzoek naar hoe mantelzorgers beter ondersteund kunnen worden, door Vilans en Movisie kwamen de volgende meest dringende vragen:

  • Hoe zorg ik voor mijn naaste samen met beroepskrachten?

Hier ligt een belangrijke rol voor de professionals uit de zorg. Door betere samenwerkingen tussen beroepskrachten onderling, tussen beroepskrachten en mantelzorgers, door organisaties binnen zorg en welzijn en het beter benutten van digitale hulpmiddelen.

  • Hoe houd ik het zorgen voor mijn naaste vol?

Dit is zowel voor zorgprofessionals als voor werkgevers een belangrijke vraag, die nu nog te weinig aandacht krijgt. De oplossing zit hem in het in balans houden van zowel de draagkracht (wat kan een mantelzorger aan) als draaglast (wat wordt er van de mantelzorger verwacht). In het artikel Mantelzorg: een vaak onbekende zware belasting, beschrijven we hoe je hier als werkgever op in kunt spelen, om zo verzuim te voorkomen.

  • Hoe geef ik op een goede manier zorg en ondersteuning aan mijn naaste?

Hierin is de samenwerking tussen zorgprofessionals en de mantelzorger van cruciaal belang. Het elkaar goed informeren en voorzien van kennis over veranderend gedrag en uit te voeren zorghandelingen. Daarnaast het uitspreken van eventuele morele dillema’s

In het pdf van programma: In voor mantelzorg-thuis (2018-2021) van Vilans en Movisie wordt uitgebreider ingegaan op deze drie vragen.

Hulp bij vragen over medewerkers die mantelzorg verlenen

Je wilt als werkgever voorkomen dat medewerkers met mantelzorg taken op termijn uitvallen. Voor vragen hierover, hulp of advies hierover neem dan contact op met jouw vaste contactpersoon bij VSD of met een van onze verzuimassistenten. Wij helpen je graag verder om samen te werken aan gezond werken.