Iedere vrouw krijgt er vroeg of laat mee te maken: de overgang. Bij de een start het al op jonge(re) leeftijd, bij de ander pas na haar 50e. De een heeft er veel last van en de ander minder. Het komt en gaat in velerlei manieren, maar geen vrouw ontkomt eraan. En toch hangt er nog steeds een groot taboe rond dit onderwerp. Enerzijds door schaamte voor de klachten en anderzijds door de onwetendheid en soms ontkenning van de impact die het kan hebben op de vrouw. Er wordt vaak verwacht dat een vrouw in de overgang functioneert zoals daarvoor. Tijd om daar wat aan te veranderen.

 

Klachten bij de overgang

Dat het er niet vanzelfsprekend is dat een vrouw gelijkwaardig functioneert als voor de overgangsklachten, maakt onderstaand rijtje aan (veelal onbekende) klachten wel duidelijk. Want naast de welbekende opvliegers, zijn er tal van andere klachten die op kunnen spelen tijdens de overgang:

  • slapeloosheid
  • concentratieproblemen
  • stemmingswisselingen
  • blaasproblemen of doorlekken
  • paniekaanvallen
  • angstproblemen
  • plotselinge sportblessures, door spieren en gewrichten die gaan opspelen

 

Ruim de helft van de 1,7 miljoen werkende vrouwen boven de 45 heeft zoveel last van gezondheidsklachten dat het hun functioneren op de werkvloer in de weg staat. Omdat deze klachten vaak ook aan andere diagnoses gehangen worden, zoals een burn-out of depressiviteit, voelen vrouwen in de overgang zich nog wel eens onbegrepen en niet gehoord.

 

18 oktober Internationale dag van de Menopauze

Om wat meer aandacht te vragen voor de impact van de overgang en het uit de taboesfeer te halen, is 18 oktober uitgeroepen de Internationale Dag van de Menopauze. Zorgprofessionals, beleidsbepalers en werkgevers moeten zorgdragen voor een open, veilige en inclusieve werkvloer met betrekking tot de overgang. Onder meer door het gesprek op gang te brengen. Niet altijd even makkelijk, omdat vrouwen er zich misschien voor schamen, maar daarom deste belangrijker. Snijd in een persoonlijk en open gesprek het onderwerp aan en bekijk gezamenlijk hoe de omstandigheden aan te passen zijn.

 

Schakel de bedrijfsarts in

Vind je dit lastig of kom je samen niet tot een passende oplossing? Vraag de bedrijfsarts om ondersteuning. De bedrijfsarts kan op de verschillende punten een bijdrage leveren:

1. Hij/zij heeft voldoende kennis en kunde over overgang en werk en komt met concrete toepasbare tips.
2. Door de zichtbaarheid van de bedrijfsarts op de werkvloer te vergroten, weten werkgevers, vrouwen en collega-zorgverleners de bedrijfsarts makkelijk te vinden.
3. De bedrijfsarts zet preventie voorop: om functioneringsproblemen zo veel mogelijk te voorkomen.
4. Bedrijfsartsen geven vrouwen begeleiding en advies bij overgangsklachten en moeite met functioneren.
5. Bedrijfsartsen analyseren de invloed van arbeidsomstandigheden op de overgangsklachten.
6. Ze geven advies hoe vrouwen voor de werkvloer behouden kunnen blijven gedurende de overgang.

Neem contact met ons op als je over dit onderwerp graag meer kennis wilt vergaren of ondersteuning wilt vanuit onze bedrijfsartsen.