In ongeveer 20 procent van de gevallen van verzuim gaat het om kort verzuim. Wat is kort verzuim precies? Wanneer gaat het over in gemiddeld en langdurig verzuim? Wat zijn de wettelijke regels? En heeft kort verzuim invloed op het salaris van een werknemer? Een overzicht van de wet- en regelgeving.

Wat is kort verzuim?

We spreken van kort verzuim als een werknemer door ziekte voor een korte periode niet in staat is om te werken. Dit kan variëren van enkele uren tot maximaal een week. Is iemand langer dan een week afwezig? Dan spreken we van middellang verzuim en na 6 weken wordt het langdurig verzuim. Kort verzuim gaat altijd vooraf aan middellang en langdurig verzuim.

Redenen voor kort verzuim

Er kunnen verschillende redenen zijn voor kort verzuim. Ziekte bijvoorbeeld of een gebeurtenis in de privésfeer, maar een bezoekje aan de huisarts of tandarts valt hier ook onder, terwijl deze bij bijzonder verlof of doktersverlof horen. Bij verzuim is er altijd sprake van overmacht, waardoor een medewerker genoodzaakt is om ongepland te verzuimen. Iemand heeft bijvoorbeeld griep, er is een overlijden in de familie, of heeft een afspraak in het ziekenhuis. Het overlijden in de familie heeft echter met bijzonder verlof te maken, eerder dan met ziekteverzuim. Het hangt af van de afspraken in de cao of arbeidsvoorwaardenregeling hoe dit ongeplande verzuim, geboekt wordt.

Verzuim in kleuren

Naast kort, gemiddeld en langdurig verzuim zijn er ook verschillende statussen als het om verzuim gaat. Om het gemakkelijk te maken, zijn ze verdeeld in kleuren.

Wit verzuim

Wit verzuim is 100% gegrond verzuim. Iemand is ziek en blijft om die reden thuis of er heeft zich een calamiteit voorgedaan in de directe omgeving, waardoor hij/zij niet kan werken. Bij ziekte valt het onder ziekteverzuim maar bij een calamiteit (de gesprongen waterleiding) kent wettelijk calamiteitenverlof waarover u afspraken maakt hoe lang dat in de realiteit nodig is. Een oppasprobleem of een ziek kind, leidt niet tot ziekteverzuim van de medewerker maar maakt het ongepland opnemen van verlofuren of verschuiven van de werkuren een onderwerp van gesprek.

Roze verzuim

Roze verzuim, wordt ook wel presenteïsme genoemd. Deze naam refereert naar de prestatiedrang van een werknemer. Iemand is eigenlijk (nog) ziek, maar gaat toch aan het werk. Of een medewerker werkt structureel te lang door en vertoont de symptomen van een workaholic. Dit werkt echter negatief door in de productiviteit. Collega’s kunnen op die manier worden aangestoken en roze verzuim vergroot ook de kans op een langdurigere afwezigheid of op lange termijn wellicht een burn-out.

Grijs verzuim

Er is sprake van grijs verzuim als de reden voor afwezigheid afzwakt, maar een medewerker toch nog besluit om thuis te blijven. Iemand is herstellende, maar wil toch eerst goed uitzieken bijvoorbeeld. Of iemand is eigenlijk niet ziek, maar heeft een gebrek aan motivatie of ziet op tegen het werk. Buikpijn of hoofdpijn hebben van iets dat op het werk scheelt, is een mogelijk signaal voor onderliggende functioneringsproblemen. Zeker als dit vaker voorkomt, is dat iets wat boven tafel moet komen om te kunnen oplossen met elkaar.

Zwart verzuim

Zwart verzuim is, net als zwartwerk, niet volgens de regels. Iemand meldt zich in zo’n geval ongeoorloofd af en is niet eerlijk over de achterliggende reden. Als de opgevoerde reden een ziekmelding is, zal op korte termijn de arbeidsongeschiktheid moeten worden beoordeeld.

Doorbetaling bij kort verzuim of niet?

Werknemers in Nederland hebben recht op loondoorbetaling bij verzuim. Tijdens het verzuimverlof wordt het salaris normaliter 100% doorbetaald. De betaling vindt plaats op basis van geplande uren. De uren van het verzuim worden apart vermeld op de loonstrook. Er geldt geen maximum aantal uren calamiteitenverlof of kort verzuimverlof in een jaar. Werkgevers mogen een dringend en redelijk verzoek voor verlof niet weigeren. Wel moet achteraf aangetoond kunnen worden waarom het verlof nodig was.

Frequent kort verzuim

Als een werknemer zich regelmatig voor een korte periode ziek meldt, spreken we van kort frequent  verzuim. Dit is het geval als iemand zich  3 keer of vaker in een jaar ziek meldt. De gemiddelde meldingsfrequentie in Nederland is 1,2 (2021). Aanleidingen voor frequent kort verzuim kunnen zijn: Covid-gerelateerde klachten, een fragiel gestel, werkstress, een conflict op de werkvloer of privéproblemen. Merk je als werkgever dat iemand met enige regelmaat kort verzuim opneemt? Ga dan het gesprek aan en probeer samen op zoek te gaan naar een oplossing die voor beide partijen werkt.