Ziekteverzuim, en dan met name langdurige ziekteverzuim, kan behoorlijk in de papieren lopen voor werkgevers. Als bedrijf ben je verplicht om een werknemer 2 jaar jaar lang door te betalen bij ziekte en daarnaast ben je als werkgever ook verantwoordelijk voor het regelen en vergoeden van passende vervanging. Wat zijn de regels rondom loondoorbetaling precies? Hoe bereken je de kosten van ziekteverzuim? En hoe zorg je voor passende verzuimbegeleiding en re-integratie? Een overzicht.

Kostenposten bij ziekteverzuim

Als een werknemer door ziekte langdurig niet in staat is om te werken, heb je als werkgever te maken met verschillende kostenposten, loondoorbetaling bijvoorbeeld en passende vervanging. We hebben een overzicht gemaakt van deze en alle andere posten.

  • Loondoorbetaling bij verzuim
  • Een vervangende medewerker
  • Mogelijk productie- of omzetverlies, in de periode dat er nog geen vervanging is en tijdens de inwerkperiode van de invaller
  • De kosten voor verzuimbegeleiding en het re-integratietraject.

De regels rondom loondoorbetaling bij langdurig verzuim

Als werkgever ben je verplicht om een medewerker die uitvalt door ziekte gedurende 2 jaar door te betalen. In de meeste CAO’s is opgenomen dat dit in het eerste jaar 100 procent van het salaris betreft en in het tweede jaar 70 procent maar deze regels kunnen verschillen, afhankelijk van de gemaakte afspraken in de arbeidsovereenkomst. Sommige bedrijven betalen in het eerste jaar al 70 procent. Deze 70 procent geldt als overkoepelend minimum, zowel in het eerste als het tweede jaar van langdurig verzuim. Daarnaast moet iemand minimaal het minimumloon ontvangen. Als een medewerker langer dan 2 jaar ziek is, kan een WIA-uitkering worden aangevraagdbij het UWV.

Kosten ziekteverzuim berekenen

Een medewerker die langdurig uitvalt door ziekte kost gemiddeld 260 euro per dag, zo blijkt uit cijfers van de onafhankelijke onderzoeksorganisatie TNO. Op Verzuimkosten.nl kun je met behulp van een online calculator precies berekenen hoe de verzuimkosten binnen jouw organisatie uitvallen. Zo heb je binnen een paar klikken inzicht! De uitkomsten zijn gebaseerd op cijfers van het CBS en TNO.

Verzuimbegeleiding en re-integratie

Werkgevers dragen de verantwoording voor verzuimbegeleiding en re-integratie bij uitval door ziekte. Om te beginnen moet er een verzuimprotocol zijn binnen de organisatie, zodat alle partijen weten hoe te handelen bij verzuim. Dit protocol moet voldoen aan de Controlevoorschriften Ziektewet 2020 en dient door beide partijen te worden nageleefd. Daarnaast moet je als werkgever een bedrijfsarts of arbodienst inschakelen. Hiermee maak je afspraken over de ondersteuning. Deze externe arts of arbodienst geeft passend advies en zal de werknemer tijdens het ziekteverzuim begeleiden. Het doel is altijd om iemand zo snel en zo goed mogelijk weer aan het werk te krijgen. Stopt de begeleiding? Dan dien je dit als bedrijf te melden bij het UWV en de Belastingdienst. Voor verzuimbegeleiding moet je als werkgever een aparte administratie bijhouden, een zogenaamde verzuimadministratie. Hierin registreer je o.a. bij wat de ziekteperiode is, wat de hoogte van het dagloon van de betreffende medewerker is en hoe deze wordt berekend. Als de medewerker, na 2 jaar, WIA wil aanvragen dient dit verslag te worden meegestuurd.

Door gebruik te maken van ons verzuimapplicatie XpertSuite, bent niet alleen u maar ook medewerker er zeker van dat het re-integratiedossier in lijn met alle wettelijke voorschriften wordt opgesteld en kunt u makkelijk communiceren via beveiligde dialogen met de arbodienst.