Als werkgever in Nederland ben je verplicht om loon door te betalen als een medewerker door ziekte uit de running raakt. Deze verplichting geldt voor de eerste 2 jaar van het verzuim. Hoeveel moet je precies uitkeren bij verzuim? Wat gebeurt er na die 2 jaar? Welke andere kostenposten zijn er? En hoe kun je het ziekteverzuim op de werkvloer verminderen? We hebben het voor je op een rij gezet.

Verplichte loondoorbetaling bij ziekte

In de eerste 2 jaar van ziekteverzuim ben je als werkgever in Nederland verplicht om het loon door te betalen. Hierbij moet in beide jaren minimaal 70 procent van het salaris worden uitgekeerd en geldt de grens van het minimumloon. Kom je met 70 procent van het salaris onder het minimumloon? Dan vul je dit aan tot de ondergrens. In veel CAO’s is opgenomen dat werknemers in het eerste jaar zelfs 100 procent krijgen uitgekeerd, maar dit verschilt per branche en is afhankelijk van de afspraken die werkgever en werknemer met elkaar hebben gemaakt in de arbeidsovereenkomst.

Wat gebeurt er na 2 jaar?

Na 2 jaar is de werkgever normaliter niet langer de risicodrager voor ziekteverzuim, maar de overheid. Is de betreffende medewerker op dat moment nog niet in staat om te werken? Dan kan hij of zij een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV. Die kan al voor het verstrijken van de termijn worden aangevraagd, zodat er geen gat in de inkomsten ontstaat: vanaf 87 weken ziekte. Bij de aanvraag dient een verzuimadministratie en re-intergratiedossier te worden meegestuurd. Die wordt tijdens de ziekteperiode bijgehouden door de werkgever. In een verzuimadministratie staat o.a. wat de precieze verzuimperiode is, het dagloon van de medewerker en hoe dit is berekend. Op basis hiervan bepaalt het UWV de hoogte van de uitkering.

Andere kostenposten bij langdurig ziekteverzuim

Naast de loondoorbetaling bij verzuim, heb je als werkgever ook te maken met andere kostenposten als een medewerker langdurig uitvalt. Zo ben je als bedrijf bijvoorbeeld zelf verantwoordelijk voor het vinden en vergoeden van passende vervanging. In de periode dat die er nog niet is en tijdens het inwerken van een vervanger, leid je mogelijk productie- en omzetverlies. Daarnaast draagt het bedrijf de verantwoordelijkheid én de kosten voor verzuimbegeleiding en het re-integratietraject van een medewerker die uitvalt.

Ziekteverzuim verminderen

Verzuim kost ondernemers dus behoorlijk wat tijd en geld. Correcte verzuimbegeleiding is daarom erg belangrijk om verzuim op te lossen. De onafhankelijke onderzoeksorganisatie TNO rekende uit dat een medewerker die langdurig uit de running is, een bedrijf gemiddeld 260 euro per dag kost. Dat wil je natuurlijk het liefst zoveel mogelijk voorkomen! Wij helpen je met 5 tips om het ziekteverzuim op de werkvloer te verminderen.

  1. Zorg voor een goed verzuimprotocol en breng medewerkers hiervan op de hoogte.
  2. Probeer signalen te herkennen. Merk je bijvoorbeeld dat iemand niet meer gelukkig is in zijn of haar functie? Of spelen er arbeidsconflicten op de werkvloer? Ga tijdig met elkaar in gesprek, investeer in de vertrouwensband en onderlinge relatie, zodat hulpvragen of problemen in vertrouwen bespreekbaar blijven.
  3. Zorg voor een veilige werkomgeving, een ergonomische werkplek bijvoorbeeld.
  4. Hanteer een open bedrijfscultuur, waarin alles bespreekbaar is.
  5. Wees betrokken als werkgever en probeer proactief te handelen als je signalen herkent.