De maatschappij vraagt steeds meer van ons allemaal. Veel ballen tegelijkertijd in de lucht houden. Ballen die makkelijk hoog blijven als alles soepel verloopt. Maar komt er een nieuwe bal bij, dan is het wachten totdat de ballen beginnen te vallen. Mantelzorg is zo’n extra bal die zomaar opeens tijdens het jongleren toegevoegd kan worden. Maar met de vorige ballen was het net vol te houden… Wat nu? Als werkgever kun je hier een belangrijke rol in vervullen.

Medewerkers die mantelzorg verlenen (gemiddeld 1 op de 4!) moeten soms zoveel ballen hoog houden dat zij een extreem hoge mate van stress ervaren. Met mogelijk uitval ten gevolge. Voor niemand een wenselijke situatie.

 

Voorkomen is beter dan genezen

Een medewerker trekt niet altijd uit zichzelf aan de bel in deze situaties. Als leidinggevende is het dan bijna onmogelijk om de steun te bieden die uw medewerker eigenlijk zo hard nodig heeft. Vraag daarom geregeld hoe het gaat met je medewerkers. Het liefst tijdens een kletspraatje bij het koffieautomaat of tijdens het samen oplopen richting de auto na het werk, zodat er een informele en laagdrempelige sfeer is. Op deze manier houd je vinger aan de pols en is verzuim door overbelasting in de ideale situatie te voorkomen.

 

Druk verlagen

Blijkt een medewerker mantelzorgtaken te hebben, vraag dan naar de ervaring.

  • Staat hij/zij alleen voor de mantelzorg?
  • Ervaart hij/zij extra stress?
  • Heeft hij/zij nog voldoende tijd voor zichzelf om op te laden?

 

Vragen waarmee je zicht krijg op het welzijn van de medewerker. Laat je medewerker weten dat jullie in samenspraak kunnen kijken naar mogelijkheden om in het werk de druk (tijdelijk) wat te verlagen. Een open gesprek hierover geeft vaak al veel lucht en neemt wellicht al een groot gedeelte van de ervaren stress weg. Bespreek vervolgens op welke manier er verlichting geboden kan worden. Voorbeelden zijn: flexibele werkuren als het werk dit toelaat, verlofregelingen, vanuit de wet of cao of het opnemen van verlofuren en deze eventueel 50/50 voor rekening nemen.

 

Gedeelde smart is halve smart

Door er samen met medewerkers over te spreken en de mantelzorg als gezamenlijk verantwoordelijkheid te zien, ontstaat er een win-win situatie voor iedereen. Medewerkers voelen zich gesteund in de soms extreem zware omstandigheden en als werkgever voorkom je uitval, wat veel grotere zorgen en kosten met zich meebrengt.