Gemiddeld herstelt 60 procent van de Nederlandse werknemers binnen 8 werkdagen (2021) week van ziekte. Dat is positief, maar het betekent ook dat 40 procent van de beroepsbevolking middellang of langdurig uit de running is. Sinds Corona steeg het ziekteverzuim in ons land naar niet eerder gemeten hoogtes en werd de gemiddelde verzuimduur langer (van 7 werkdagen in 2017 naar 8 in 2021) Wanneer spreken we van gemiddeld verzuim? Wanneer gaat het over in langdurig verzuim? Wat zijn de wettelijke regels? En heeft middellang verzuim invloed op het salaris van een werknemer? Wij helpen je met een overzicht van de wet- en regelgeving.

Wat is middellang verzuim?

We spreken van middellang verzuim als een werknemer langer dan een week en korter dan 6 weken afwezig is op het werk. Middellang verzuim volgt altijd na kort verzuim: de eerste week van afwezigheid. Duurt het verzuim langer dan 6 weken? Dan hebben we het over langdurig verzuim.

Redenen voor middellang verzuim

Middellang verzuim kan voorkomen bij een heftige griep of corona-aandoeningen, maar meestal zijn letsel met een revalidatieperiode of chronische klachten de oorzaak. Nek- en rugklachten bijvoorbeeld, botbreuken of een operatie. Het kan ook zo zijn dat iemand door stresssymptomen tussen de 1 en 6 weken aan huis is gebonden: depressieve gevoelens en burn-outklachten bijvoorbeeld, maar vaak houden dit soort klachten langer dan 6 weken aan. Een andere oorzaak van verzuim is een conflict op de werkvloer. Een slechte verstandhouding met de werkgever of tussen collega’s onderling kan ervoor zorgen dat iemand dermate uit balans raakt of onder druk komt te staan, dat hij/zij zich 1 – 6 weken niet meldt op de werkvloer.  (niet waar, juist niet, vanwege privacy) Als dergelijke problemen spelen is het belangrijk dat de vertrouwensbasis zodanig is dat medewerker dit meldt. Om dergelijke problemen op te lossen is het belangrijk om daarover in gesprek te kunnen gaan.

Verzuim in kleuren

Naast kort, gemiddeld en langdurig zijn er ook verschillende situaties binnen het verzuim. Die geven we aan in de kleuren wit, roze, grijs en zwart. Zie eerdere aanpassingen

Wit verzuim

Wit verzuim is legitiem verzuim. Iemand is ziek of kan om een andere gegronde reden niet werken.

Roze verzuim

Bij roze verzuim is een werknemer eigenlijk ziek, maar gaat toch aan het werk. Dit lijkt heel nobel, maar op die manier kunnen collega’s worden aangestoken of kan langdurig verzuim ontstaan, doordat de medewerker te lang doorloopt met klachten.

Grijs verzuim

Bij grijs verzuim is iemand al weer dermate hersteld dat werken zou moeten kunnen, maar kiest de werknemer er toch voor om thuis te blijven.

Zwart verzuim

Zwart verzuim is ongeoorloofd verzuim. Een werknemer meldt zich af, maar heeft hier eigenlijk geen gegronde reden voor. Hij/zij gaat bijvoorbeeld zwartwerken in de baas z’n tijd of meldt zich af om stiekem op vakantie te gaan. Anders dan bij ziekte, geldt in zo’n geval de regel ‘geen arbeid, geen loon’. Je hoeft de werknemer voor deze uren geen salaris uit te keren, want hij/zij komt de arbeids­overeenkomst niet na.

Doorbetaling bij gemiddeld verzuim of niet?

In de eerste 2 jaar van verzuim is een werkgever verplicht om het loon van een werknemer die uitvalt door te betalen, mits het geen zwart verzuim betreft. In de meeste CAO’s in Nederland is opgenomen dat een werknemer in het eerste jaar 100 procent loondoorbetaling bij verzuim krijgt en in het tweede jaar 70 procent. Het kan ook zo zijn dat iemand in het eerste jaar al een aangepast percentage, minimaal 70%) ontvangt. Dit is het wettelijke minimum. Daarnaast mag het salaris niet onder het minimumloon komen. Afspraken kunnen afwijken als dit in de cao of individuele arbeidsovereenkomst is opgenomen.