In slechts 30 minuten een op maat en persoonlijk advies van een van onze arbeidsgerichte fysiotherapeuten om verzuim door fysieke klachten op te lossen en te voorkomen.

Ongeveer 30% van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door fysieke klachten. Om dit verzuim terug te dringen introduceren wij in samenwerking met Gardien Bedrijfsfysiotherapie (onderdeel van FysioHolland) een nieuwe, laagdrempelige en snel inzetbare dienst: “Snel Advies”. Het doel is het voorkomen en verminderen van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat met oog op gezond werken.

 

Wat krijg je met ‘Snel Advies’

Een adviesgesprek van 30 minuten met een van onze arbeidsgerichte fysiotherapeuten. De fysiotherapeut creëert aan de hand van vragen over de klachten, de taken en handelingen op het werk en een bewegingsonderzoek een beeld van de problematiek. Het advies uit gesprek kan zijn:

 • Praktische adviezen en oefeningen
  De geadviseerde oefeningen voor thuis en of op het werk kunnen voldoende zijn om het doel te bereiken. Er is dan geen andere interventie nodig. Mogelijk volgt er een vervolg adviesgesprek.
 • Inzet van een andere interventie
  Soms blijkt na het gesprek dat de problematiek complexer is. Er kan bijvoorbeeld ook sprake zijn van problemen op mentaal vlak. Er volgt een advies om een andere interventie in te zetten.
 • Inzet van Fysiotherapie
  Dit speelt wanneer er een acute klacht is en er duidelijke bewegingsbeperkingen zijn. Er kan een afspraak gemaakt worden met een fysiotherapeut van FysioHolland in de buurt van de woonplaats van de medewerker of met een eigen fysiotherapeut. Fysiotherapie kan onder de zorgverzekering van de medewerker vallen.
 • Inzet van een werkplekonderzoek
  Hier is sprake van wanneer de klachten werkgerelateerd of werkrelevant zijn.
 • Inzet van een Belastbaarheidstraining
  Deze training is erop gericht om de belastbaarheid van het lichaam te vergroten die nodig is om een bepaalde functie uit te oefenen.

Bij advies 2 t/m 4 wordt eerst een offerte voorgelegd en pas na akkoord ingezet.

 

Werkwijze

Na aanmelding nemen we binnen 2 dagen contact op met de medewerker en binnen 3 dagen (na het contact) vindt de afspraak en dus het advies plaats. Het triageverslag wordt ook in het (medisch) dossier van de medewerker opgeslagen. De (bedrijfs)arts is dan op de hoogte en kan meedenken en een geïnformeerde beslissing nemen over bijvoorbeeld re-integratie.

 

Inzet van Snel Advies kan via 3 routes

 • 1: Werkgever of medewerker vraagt (preventief) aan.
 • 2: Casemanager Taakdelegatie en/ of de arts constateert en vermeldt dit in terugkoppeling. Na overleg en akkoord van de werkgever wordt Snel advies ingezet.
 • 3: We nemen dit standaard op in het pakket/verzuimprotocol en het wordt automatisch ingezet zodra werkgever of medewerker hierom vraagt of dit geconstateerd is door verzuimmanager, casemanager taakdelegatie of een van de artsen zonder verder overleg.

 

Voordeel van optie 3 is dat de doorloopsnelheid van het aanmeldingsproces wordt versneld.

 

Tarief Snel Advies

€ 57,50 per Snel Advies (excl. BTW)

 

Download de brochure

Brochure Snel Advies

 

Interessant?

Neem voor meer informatie of een eerste afspraak contact op met jouw vaste verzuimmanager bij VSD via: 088-5545545.